Vila byla postavena mezi lety 1927 až 1928. Ve své době stála společně s přilehlou zahradou prakticky mimo město. Ostatně i dnes se nachází mimo broumovské centrum.

Na fasádě je znát i doznívající vliv klasicistní lidové architektury typické pro Broumovsko. Vila celkově působí barokním dojmem. Zaujme symetričnost jednotlivých stran i drobná sochařská výzdoba terasy nad zimní zahradou. Barokním dojmem působí i původní umístění vily do prostoru osově symetrické zahrady, jejíž hlavní osa probíhá i středem vily.

Chloubou stavby je společenský sál a decentně dekorovaným stropem.

Chloubou stavby je společenský sál s decentně dekorovaným stropem.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Naproti tomu moderním prvkem je nepochybně centrální hala se schodištěm a některé vnitřní vybavení. Klasicizující prvky se projevují ve srovnání s celkovým měřítkem vily v menších architektonických prvcích a detailech, ať už se jedná o pseudodórské sloupy nesoucí balkón nad jihovýchodní terasou nebo klasicizující pilastry oživující průčelí zimní zahrady.

Majitelé investovali do kvalitního dřevěného nábytku na míru.

Majitelé investovali do kvalitního dřevěného nábytku na míru.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Ještě více než v exteriéru je prolínání historismu s modernou vidět v interiéru. Prakticky všechny prostory dodnes zdobí barokizující nástropní štuková zrcadla doplněná rozvilinami (rostlinnými ornamentálními motivy) a malovanými obrazy. Jeden z nich (děti se zátiším ovoce a ryb) zůstal dochován nad vstupem do pánského pokoje.

Nejreprezentativnějším prostorem vily dodnes zůstal pánský pokoj. Působivé je modernistické dřevěné obložení stěn s vestavěnými knihovnami, oživenými kazetovými výplněmi a sloupky.

Podle dobových fotografií byly místnosti vybaveny stylovým historickým nábytkem a doplňky, které dojem aristokratického sídla ještě víc umocňovaly.

Obraz je zasazen do zdobeného nástěnného prostoru nad krbem.

Obraz je zasazen do zdobeného nástěnného prostoru nad krbem.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Oskar Nowotny patřil k místním textilním průmyslníkům německé národnosti, o jeho životě se toho moc neví. Možná i právě kvůli své národnosti se při stavbě svého sídla rozhodl pro spolupráci s brněnským architektem Heinrichem Fantou.

V roce 1945 byl Oskar Nowotny s celou rodinou vystěhován a vila připadla ústřední správě majetku. Počátkem padesátých let 20. století tu státní podnik Veba zřídil internát. Později začala vila sloužit jako hotel.