Kapli zasvěcenou svatému Václavovi, nejenom jako místo k rozjímání, ale i jako místo k posezení pro cyklisty a turisty nechal na pozemku své společnosti Farmers, s. r. o. postavit svobodný sedlák Lubomír Burkoň. Projekt a návrh kaple je dílem náchodského Ateliéru Tsunami.

Do kaple se vystupuje po dvou schodech. Její stěny jsou z pískovce, plochá střecha je dřevěná.

Do kaple se vystupuje po dvou schodech. Její stěny jsou z pískovce, plochá střecha je dřevěná.

„Tak jako kdysi větší vlastníci půdy donátorsky stavěli a dlouhodobě spravovali boží muka a kostelíky v krajině, tak chtěl pan Burkoň kromě své rozsáhlé podnikatelské činnosti v zemědělství vystavět něco s přesahem mimo jeho obor. Pro místní a výletníky současné i budoucí, protože kaple se nestaví na 10 nebo 30 let. Volba padla na drobnou sakrální stavbu, která je umístěna před areálem společnosti v místě, kde cyklostezka a výletní cesta opouští domky obce a vyráží do zvlněné podkrkonošské krajiny,” píše se v průvodním textu ke kapli, jenž dostala k dispozici porota loňského ročníku soutěže.

Středem prostranství před kaplí vede žulový pruh s pokračujícím textem modlitby ke svatému Václavu.

Středem prostranství před kaplí vede žulový pruh s pokračujícím textem modlitby ke svatému Václavu.

Samotná kaple má polokruhový půdorys, vysoká je 4,6 m. Tvoří ji stěna z pískovcových bločků ve tvaru poloviny pláště válce, do níž je vsazen zlacený ocelový kříž. V jeho středu je pak červeně probarvený skleněný hranol.

Kaple je zastřešena plochou dřevěnou střechou, jíž odvodňuje pískovcový chrlič.

Ústředním prvkem kaple je zlatý kříž projmutý do pískovcové stěny, v jehož středu je zasazený rudý skleněný hranol.

Ústředním prvkem kaple je zlatý kříž projmutý do pískovcové stěny, v jehož středu je zasazen rudý skleněný hranol.

Před kaplí, která je otevřena směrem na jihozápad, je volné prostranství s lavicemi z hrubě tesaného dřeva určenými k odpočinku kolemjdoucích turistů.

Cyklisté pak mohou využít i nedaleko umístěný stojan na kola vyrobený rovněž ze stejného materiálu. Středem plochy vysypané drobným kamením vede žulový pásek s nápisem, jehož text je pokračováním modlitby ke svatému Václavu začínající na obětním stole uvnitř kaple.

Na čelní straně obětního stolu (mensy) jsou reliéfy obilí a révy, které český kníže a patron Čech a Moravy (mimo jiné i zemědělců) sám pěstoval.

Na čelní straně obětního stolu (mensy) jsou reliéfy obilí a révy, které český kníže a patron Čech a Moravy (mimo jiné i zemědělců) sám pěstoval.

Zatímco půlkruhový půdorys kaple volně odkazuje k rotundě sv. Víta, kterou nechal kdysi postavit na Pražském hradě svatý Václav, rudé „srdce” ztvárněné skleněným hranolem umožňuje průchod slunečních paprsků do nitra kaple.

Skvělý nápad s umístěním rudého krystalu se projeví vždy v určitou denní dobu, kdy jím sluneční paprsky procházejí do nitra kaple.

Skvělý nápad s umístěním rudého krystalu se projeví vždy v určitou denní dobu, kdy jím sluneční paprsky procházejí do nitra kaple.