Prestižní Driehausova cena (Richard H. Driehaus Prize for Classical Architecture) je nejvýznamnějším světovým oceněním svého druhu. Je určena pro současné tradicionalistické architekty, kteří v klasicistní tradici architektury pokračují.

Získává ji žijící architekt, jehož dílo má pozitivní kulturní, environmentální a umělecký vliv na podobu měst a je v souladu s nejvyššími ideály klasické architektury.

Robert Adam dlouhodobě pracuje s klienty na široké škále projektů včetně urbanistických plánů, na veřejných a komerčních budovách, historických stavbách i soukromých domech. Je autorem řady esejí a publikací o architektuře.

Stavba Ashley House v Hamsphiru.

Stavba Ashley House v Hampshiru

Cenu předává fakulta architektury v americkém Notre Dame a její hlavní sponzor - Richard H. Driehaus.

„V průběhu své kariéry Robert Adam řešil zásadní problémy naší doby. Zpochybňuje současné postoje k architektuře a urbanismu. Nesmazatelně se zapsal do dějin architektury vymezující hranice mezi globalismem a regionalismem v oblastech už zastavěného prostředí," uvedl pro fakultu architektury předseda poroty Michael Lykoudis. Ocenil také, že Adam respektuje místní zvyky a tradice v architektuře.

Budova Witley Park v Surrey.

Budova ve Witley Parku v Surrey

Podle Richarda H. Driehause, zakladatele, předsedy představenstva a investičního ředitele společnosti Driehaus Capital LLC se sídlem v Chicagu, Adam přispěl k navázání dialogu mezi tradiční a moderní architekturou.

Stavba na londýnském Picadilly a proměna hrabství Somerset.

Stavba na londýnském Piccadilly a proměna hrabství Somerset

Driehausova cena je udělována od roku 2003. Je protiváhou k Pritzkerově ceně, která je předávána naopak moderně zaměřeným architektům.

Ocenění je spojeno s finanční odměnou v přepočtu v hodnotě zhruba pěti miliónů korun a ziskem bronzové trofeje. Ta bude předána při slavnostním ceremoniálu 25. března v americkém Chicagu.