Aktuální návrh proměny stavby je přesně tím, co fanouškové mistra zelených staveb 21. století mohou očekávat. Dům hýří zelení, jeho střechu architekt osvěžil útvarem zpodobňujícím motýlí kuklu.

Na střeše domu vznikne nový útvar s dřevěnou a ocelovou konstrukcí, jehož povrch budou pokrývat ilikonové panely zachycující sluneční energii, s tejně jako 42 větrných turbín s vertikálně orientovanou osou.

Na střeše domu vznikne nový útvar s dřevěnou a ocelovou konstrukcí, jehož povrch budou pokrývat silikonové panely zachycující sluneční energii, stejně jako 42 větrných turbín s vertikálně orientovanou osou.

Vzhled domu se bude v půběhu roku měnit.

Vzhled domu se bude v průběhu roku měnit.

Stavba dostala své jméno podle sousední botanické zahrady a tu má podle Callebautova návrhu také připomínat. Spousty výstupků sloužících jako květináče a celá síť kabelů mají být oporou pro zhruba 10 tisíc rostlin, jimiž mají být endemitní druhy z belgické metropole a jejího okolí.

Rostliny budou umístěny ve speciálních výstupcích sloužících jako květináče a pomocí lan budou usměrňovány v růstu tak, aby neclonily příliš vypouklá okna.

Rostliny budou umístěny ve speciálních výstupcích sloužících jako květináče a pomocí lan budou usměrňovány v růstu tak, aby neclonily příliš vypouklá okna.

Srovnání současné a navrhované podoby domu

Srovnání současné a navrhované podoby domu

Jak architekt vysvětluje, poloha domu zajišťuje dostatečný přísun světla pro rostliny na třech jeho fasádách, které tak budou moci pohlcovat až 50 tun oxidu uhličitého z ovzduší ročně a vracet do něj kyslík.

Kromě toho, vzhled domu se bude v závislosti na ročním období pravidelně proměňovat, což danou část města nebývale a zajímavě oživí.

Předpokládaný pohled z výšky na hotový dům.

Předpokládaný pohled z výšky na hotový dům

Vlastní kukla vytvořená ze dřeva a oceli má sloužit jako rozhledna, odkud budou mít návštěvníci a obyvatelé budovy nádherný výhled na okolní město. Zároveň je architektonickou odpovědí na kruhový útvar, jejž vytvořil architekt Xaveer De Greyter na nedalekém náměstí Rogier.

Hlavní vchod do domu má stejně oválný tvar, jkaý je možné spatřit na bocích kukly na střeše.

Hlavní vchod do domu má stejně oválný tvar, jaký bude na bocích kukly na střeše.

Přízemí a k němu připojené mezaniny budou sloužit jako veřejný prostor s obchody a dalšími zařízeními nejenom pro potřeby obyvatel domu.

Přízemí a k němu připojené mezaniny budou sloužit jako veřejný prostor s obchody a dalšími zařízeními nejenom pro potřeby obyvatel domu.

Svou tvář změní rovněž přízemí stavby, které bude hojně proskleno a otevřeno tak, aby mohli lidé volně proudit dovnitř a ven. Na této úrovni (včetně mezaninů) bude stavba sloužit převážně jako veřejný prostor s obchody.

Konstrukce kukly bude z glulamových trámů, oceli a skla.

Konstrukce kukly bude z glulamových trámů, oceli a skla.

Z vršku domu bude hezký výhled na okolní město.

Z domu bude hezký výhled na okolní město.

Kromě vizuálního aspektu je ovšem u architekta velice důležitý i ekologický rozměr každého jeho díla. Nejinak přistupoval k belgické zakázce. Počínaje už tím, že rostlinný plášť zlepší tepelné vlastnosti domu. Zmizí také dřevěná jednoduchá okna a nahradí je zakřivená dvojskla s vysokou schopností tepelné izolace.

Interiér nově vytvořených prostor na střeše je navržen tak, aby si o jeho konkrétním využití mohl majitel stavby kdykoli rozhodnout a pozměnit je.

Interiér nově vytvořených prostor na střeše je navržen tak, aby si o jeho konkrétním využití mohl majitel stavby kdykoli rozhodnout a pozměnit ho.

Kukla na vrchu stavby bude pokryta silikonovými panely určenými k zachycení sluneční energie. Ročně by tak stavba měla tímto způsobem získat 96 tisíc kWh (tj. zisk energie 160 kWh/m2/rok, přičemž předpokládaná plocha bude činit 600 m2).

To vše doplní ještě sada 42 větrných turbín s vertikální osou, jejichž roční produkce energie by měla činit 32 340 kWh. Celková produkce energie by měla podle návrhu buď uspokojit část energetické spotřeby celého domu, anebo alespoň plně zajistit provoz vnitřních prostor kukly.

Možný způsob zařízení nově vytvořeného útvaru na střeše domu, který architekt nazval Kukla.

Možný způsob zařízení nově vytvořeného útvaru na střeše domu, který architekt nazval Kukla.

Vnitřní prostor stavby se stane snadno proměnitelným díky uschování veškerých technických komponentů pod zvýšené podlahy a zdvojené příčky. Majitelé a uživatelé domu tak budou moci neustále měnit způsob a účel jeho užívání.

Nové zařízení interiéru navíc bude vyrobeno pouze z přírodních a recyklovaných, případně recyklovatelných materiálů.

Jednou z možností jak interiér kukly využít je vytvořit v ní restaurační zařízení, případně to mohou být konferenční prostory, anebo třeba kulturní stánek.

Jednou z možností, jak interiér kukly využít, je vytvořit v ní restaurační zařízení, případně konferenční prostory anebo třeba kulturní stánek.

To vše dohromady promění Botanic Center v jeden z nejvýznačnějších objektů Bruselu, ať již pro jeho neotřelý vzhled, tak pro moderní, ekologicky ohleduplný přístup, s nímž byla stavba rekonstruována a proměněna.