Dvorek je možné objevit v ulici Cha er hutong, tj. pouhý kilometr od Zakázaného města. A jeho původní vzhled nebyl právě dvakrát vábný. Hromady harampádí i sutin pokrývaly většinu jeho prostoru, takže jej nebylo jak využít.

Do betonu architekt přimíchal tuš, kteoru našel zakopanou pod jednou ze starých nepoužívaných dostaveb.

Do betonu architekt přimíchal tuš, kterou našel zakopanou pod jednou ze starých nepoužívaných dostaveb.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Nové struktury mají stejný charakter, jako mívaly původní dostavěné části. Jejich interiér je ovšem již zcela moderní.

Nové struktury mají stejný charakter, jako mívaly původní dostavěné části. Jejich interiér je ovšem již zcela moderní.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Mladý architekt ze studia ZAO/standardarchitecture se proto rozhodl upozornit na možnost nového využívání podobných prostorů ve prospěch celého okolí. Na ukázku zvolil knihovnu pro děti, k níž přidal i malé kulturní centrum.

Hlavním cílem architekta bylo upozornit na možnost využít staré zanedbané dvory novým způsobem, užitečným pro místní obyvatele.

Hlavním cílem architekta bylo upozornit na možnost využití starých zanedbaných dvorů novým způsobem, užitečným pro místní obyvatele.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

V interiéru se hezky doplňují recyklované materiály s moderními. Obyvatelé tak mají příjemný pocit kombinace toho, co důvěrně znají s novými elementy.

V interiéru se hezky doplňují recyklované materiály s moderními. Obyvatelé tak mají příjemný pocit kombinace toho, co důvěrně znají, s novými elementy.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Pro nově vytvořené objekty zvolil přitom architektonický jazyk, který se blíží původnímu stylu dostaveb, ovšem dal jim potřebný systém a řád.

Jako stavební materiál posloužil beton obarvený tuší, kterou nalezl pod jednou z likvidovaných polorozbořených přístaveb.

Zatímco část interiéru funguje jako dětská knihovna, ve druhé je zřízeno kulturní centrum, určené pro výstavy a společná setkání.

Zatímco část interiéru funguje jako dětská knihovna, ve druhé je zřízeno kulturní centrum, určené pro výstavy a společná setkání.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Koutky určené k četbě architekt záměrně umístil přímo k oknu.

Koutky určené k četbě architekt záměrně umístil přímo k oknu.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Zachránit se rovněž podařilo dostatečné množství šedých cihel na to, aby část struktury bylo možné vybudovat právě z nich. Vzhled nové knihovny díky tomu odpovídá rázu okolní zástavby a nijak ji nenarušuje.

Část nově vytvořených prostor bude sloužit jako výstavní místnost.

Část nově vytvořených prostor bude sloužit jako výstavní místnost...

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

... a také jako krytý prostor, kde se mohou děti vydovádět.

... a také jako krytý prostor, kde se mohou děti vydovádět.

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Naopak interiér pojednal v ryze moderním stylu a proteplil jej překližkovými obklady. Uspořádání pak citlivě zvolil s ohledem na vytčený styl užívání budov.

Původní stav dvora

Původní stav dvora

FOTO: Su Šeng-Liang, Čang Ming Ming, Wang C-Ling

Půdorys nového využití dvora

Půdorys nového využití dvora

FOTO: ZAO/standardarchitecture