Proces fungování aplikace je podle libanonských tvůrců Emile Arayesové a Alina Gemayela jednoduchý. Majitel si buď začne navrhovat nábytek přesně podle svých představ pomocí této aplikace, nebo vyplní tabulku v online katalogu, s nímž je aplikace provázána.

Pak už si jen vytvoří vizualizaci daného kusu přímo u sebe doma prostřednictvím telefonu či tabletu, a to díky technologii tzv. rozšířené reality.

Co je rozšířená realita
Kamera v telefonu nebo tabletu snímá obraz okolního prostředí (domácnosti). Aplikace vyhodnotí snímanou scénu, umístění a orientaci kamery v prostoru a na základě toho pak vloží do obrazu projektovaného na displej doplňující informaci, v tomto případě navržený nábytek. To vše v reálném čase.

Další postup se shoduje s běžným nákupem v internetovém obchodě. Klient si vybraný nábytek, jenž si našel v katalogu či sám navrhl, objedná, a pak už jen čeká, až mu jej v několika lehkých krabicích doručí domů.

Nábytek je navržen vždy jako stavebnice, proto si každý klient může vytvořit u sebe doma unikátní kus bez rizika, že identický, nebo alespoň hodně podobný najde v každé druhé domácnosti, kterou navštíví.

BEZ KOMENTÁŘE: Aplikace umožňuje zákazníkům sestavit si nábytek on-line

Klient si nábytek může navrhnout sám, nebo si vybírá z online katalogu.

FOTO: Reuters

Sestavování nábytku by mělo být pro každého hračkou, protože k tomuto úkonu nejsou potřeba žádné nástroje. Stačí holé ruce a hravá povaha.

Největší výhodou je ovšem využití systému. I když si zákazník objedná kus, který si přesně vyprojektoval pro svou domácnost, nic mu v budoucnosti nebrání v tom, aby daný kus přeskládal do jiné podoby, která bude lépe odpovídat stylu zařízení domácnosti, například po přestěhování.

Systém vznikl jako jeden z tzv. start-upových projektů, tj. o jeho realizaci rozhodla přímá podpora veřejnosti na internetu a ochota lidí projekt finančně podpořit.

V současnosti funguje aplikace v alfa verzi, autoři díky zájmu zákazníků dokončují beta verzi.