Zanedbaná místa se proměňují v upravená prostranství, nepořádek a často doslova ruiny v citlivě obnovené objekty s novou funkcí. Přibývají upravené návsi a rozkvetlá náměstí.

Výstava ukazuje, jak některá místa vypadala „před“ a „po“. Změny jsou v některých případech opravdu velmi výrazné a potěšující, zvlášť proto, že jich jsou desítky.

Rekonstrukce sklářské huťi dala vyniknout kráse původních architektonických prvků.

Rekonstrukce sklářské hutě dala vyniknout kráse původních architektonických prvků.

Děje se tak díky nadšené a cílevědomé práci mnoha lidí. ”Výstava je naším poděkováním za promyšlené, smysluplné proměny. Je také zdrojem cenné inspirace pro ostatní,” uvedla před časem pro média Drahomíra Kolmanová, ředitelka AEF CZ – Souznění.

K vidění je i několik zdařilých proměn českých škol, díky kterým se děti mohou setkávat se zachovalou a kvalitní architekturou.

Zrekonstruovaná základní umělecká škola ve Mšeně má po rekonstrukci nižší energetickou náročnost a navýšila se kapacita učeben.

Zrekonstruovaná základní umělecká škola ve Mšeně má po úpravě nižší energetickou náročnost a navýšila se kapacita učeben.

Za pozornost stojí například proměna pražských vyšehradských vinic, kdy se staré purkrabství změnilo ve víceúčelový kulturní sál s restaurací. Na střeše nově vybudovaného zázemí objektu a nad gotickým sklepem vznikly vinice, v souladu s historickou tradicí pěstování vína na Vyšehradě.

Výstava také připomíná revitalizaci náměstí v Mělníku, díky které má srdce tohoto města moderní evropský ráz a je bezbariérové.

Obnovy se dočkalo i Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě. To kvůli vzniku nových provozů dlouhodobě chátralo, až do nedávné proměny, která z místa udělala prostor pro vzdělávání ve sklářském řemesle a poskytuje místo pro vznik uměleckých sklářských děl.

Sportovní a dětské hřiště v Louňovicích má integrované bezpečnostní herní prvky.

Sportovní a dětské hřiště v Louňovicích má integrované bezpečnostní herní prvky.

Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad Praha, za široké spolupráce s institucemi, sdruženími i jednotlivci.

V minulých letech měla výstava vždy jeden hlavní partnerský kraj. Letos poprvé je partnerů sedm, včetně Hlavního města Prahy.

Výstava proměnila Masarykovo nádraží ve výstavní sál.

Výstava mění nádraží ve výstavní sály.

FOTO: Novinky

Výstava je momentálně k vidění v prostoru Fantovy kavárny na pražském Hlavním nádraží. Nedávno byla i na Masarykově nádraží. Hostí ji i nádraží v Plzni.

Na výstavě na Hlavním nádraží nechybí panel upozorňující na proměnu místního architektonického skvostu, Fantovy kavárny.

Na výstavě na Hlavním nádraží v Praze nechybí panel upozorňující na proměnu místního architektonického skvostu, Fantovy kavárny.

Na Hlavním nádraží ve Fantově kavárně je možné si prohlédnout kolekci krajů Královéhradeckého, Libereckého, Vysočiny a Prahy, ve spolupráci se společnostmi Grandi Stazioni a ČD.

Nechybí samozřejmě panel představující proměnu vzácné secesní Fantovy kavárny.

Výstavu můžete na Hlavním nádraží v Praze navštívit do 14. května 2015. Panely jsou volně a zdarma přístupné pro širokou veřejnost.