Ač se to nemusí zdát na první pohled patrné, architekti se rozhodli původní zástavbu připomenout některými prvky na stavbě nové. Je to patrné zejména na jižní fasádě, kde se výrazně uplatnila perforace povrchu, pro danou oblast typická. A jsou to i velká otevření stěn, opět běžná pro místní stodoly a venkovská stavení.

Inspirací pro návrh interiéru byly balíky na polích.

Inspirací pro návrh interiéru byly balíky na polích.

FOTO: Betta Crovato

Vzorek z čelní fasády pokračuje ještě na bocích budovy.

Vzorek z čelní fasády pokračuje ještě na bocích budovy.

FOTO: Betta Crovato

Vzor na fasádě vypadá jako matrice. Díry jsou negativ a výstupky pozitiv.

Vzor na fasádě vypadá jako matrice. Díry jsou negativ a výstupky pozitiv.

FOTO: Betta Crovato

Perforace fasády dosáhli architekti tradičním způsobem pomocí cihel, které se kladou na sebe tak, aby mezi nimi vznikaly pravidelně rozmístěné otvory. Tímto postupem vznikl plášť, za nímž jsou schovaná velká okna, která na jedné straně přivádějí do interiéru spoustu světla, ale na straně druhé jsou stíněna právě „krajkou“ z cihel.

Protipólem k děrovanému vzorku z cihel jsou pak na „plných“ částech fasády výstupky vzniklé střídáním směru orientace cihel při jejich kladení v řadě za sebou. Celek působí jako střídání pozitivu a negativu téže matrice.

FOTO: Betta Crovato

Betonové stěny doplňuje kovové perforované zábradlí.

Betonové stěny doplňuje kovové perforované zábradlí.

FOTO: Betta Crovato

Motiv válce je přítomný ve všech patrech domu.

Motiv válce je přítomný ve všech patrech domu.

FOTO: Betta Crovato

Prostá lineární hra se vzory na fasádách budovy s celkovou plochou podlah 525 m2 je v přímém kontrastu s uspořádáním interiéru. Jemu totiž vévodí válce o různém poloměru inspirované kulatými balíky na polích.

Kromě rovných zdí tak návštěvník v interiéru ve všech patrech narazí na spoustu přepážek a stěn vystavěných do půlkruhu.

Za krajkou z cihel jsou ukryta velká okna, která jsou takto stíněna.

Za krajkou z cihel jsou ukryta velká okna, která jsou takto stíněna.

FOTO: Betta Crovato

Odkaz k venkovským stavbám, jako jsou například stodoly, je snadné vycítit nejen při pohledu zvenčí, ale i uvnitř domu.

Odkaz k venkovským stavbám, jako jsou například stodoly, je snadné vycítit nejen při pohledu zvenčí, ale i uvnitř domu.

FOTO: Betta Crovato

Uspořádání interiéru

Uspořádání interiéru

FOTO: Elasticospa + 3