Klientem Otakara Novotného byl jindřichohradecký právník a spisovatel Edvard (Eduard) Lederer. Ten patřil k předákům českožidovského hnutí, politického a kulturního směru, který se stavěl skepticky k sionismu, a který navrhoval přesídlení Židů zpět do Izraele. Usiloval naopak o splynutí domácích Židů s českou společností.

Chloubou stavby jsou dekorativní sesesní prvky.

Chloubou stavby jsou dekorativní secesní prvky.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Hnutí vidělo oporu v prezidentovi Tomáši G. Masarykovi, jehož ideály Lederer propagoval. Lederer nesnášel nadutost, požitkářství a povrchnost Prahy, což stavěl do protikladu k venkovským ctnostem. Za vzor venkovských měst architekt považoval Hradec Králové.

Stavbu krášlí výrazný štít do ulice.

Stavbu krášlí výrazný štít do ulice.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Raný secesní styl Ledererovy jindřichohradecké vily se v řadě architektonických prvků shoduje s Okresním domem v Hradci Králové od vůdce české moderny Jana Kotěry. Architekt Otakar Novotný se v návrhu vily musel přizpůsobit zachovanému zdivu staršího domu na stejném místě.

Nesymetričnost obou delších fasád, podtržená do Pražské ulice velikým štítem mimo osu, vychází z anglické vilové architektury, stejně jako třeba i motivy komína a balkónů v podstřeší.

Nábytek vily byl hodně zdobný.

Nábytek vily byl hodně zdobný.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Kovové, štukové a sgrafitové detaily Novotný odpozoroval z prací svého učitele Kotěry. Ledererova kancelář byla umístěna na pravé straně domu za hlavním vchodem, na levou stranu architekt umístil nejhonosnější prostor vily – jídelnu.

Ze snímků v časopisu Volné směry vyplývá, že pro jídelnu Novotný navrhl nábytkový soubor ve stylu, který připomene nábytek skotského architekta Charlese Rennieho Mackintoshe.