Podstatou jím objeveného systému je rozdělení dveřního křídla do dvou čtverců, které jsou k otvoru ve zdi připojeny jedním rohem. V němž se pak otáčejí. Při otevření čtverce odrotují do strany, přičemž se buď mohou překrývat (původní Torgglerův návrh), anebo se prostě podél diagonály prohnou, takže vznikne čtveřice trojúhelníků.

Nový systém otevírání dveří, který Rakušan vymyslel už v roce 1997 a o rok později veřejnosti představil i první prototyp, je primárně určen jako alternativa k interiérovým dveřím. Jeho předností je především menší spotřeba místa v porovnání s tradičně otevíranými dveřmi. Zároveň se nový mechanismus obejde bez jakýchkoli kolejniček či vodících lišt, které rovněž mohou v některých domácnostech představovat nevítanou překážku.

Video

Systém založený na dvou čtvercích, které se při rotaci překrývají.

Video: Klemens Torggler

Autor tento typ dveří nazval ve své mateřštině „Drehplatterntür“, což lze volně přeložit jako dveře z otáčejících se desek. Jiný název, pod nímž jsou dveře známé, je Evolution door, tedy evoluční dveře. K vidění jsou v současné době v prostorách Vídeňské umělecké nadace Kunstraum am Schauplatz (Wiener Art Foundation).