Architekt Krýš uspořádal fasádu budovy z tvarů, které oddělil výraznými římsami. Fasády prolamují velká okna a několik kruhových oken.

To oživilo celou stavbu, která tak dostala náboj. Je to ostatně dobře poznat na projektové dokumentaci uložené v archivu stavebního úřadu.

Chloubou vily jsou nápaditě řešená okna.

Chloubou vily jsou nápaditě řešená okna.

FOTO: autorský tým Slavné vily Libereckého kraje

Celému domu vévodí zvýrazněné a převýšené nároží schodišťové „věže“. Plochá střecha pak mohla sloužit jako pobytová terasa.

Žákova vila na dobovém snímku.

Žákova vila na dobovém snímku

FOTO: autorský tým Slavné vily Libereckého kraje

Interiéry domu působí velmi jednoduše, až nenápaditě. Do jednotlivých pokojů se vstupuje z chodby a současně jsou pokoje neprakticky propojeny i navzájem.

Pohled na vilu z ulice na nákresu.

Pohled na vilu z ulice na nákresu

FOTO: autorský tým Slavné vily Libereckého kraje

Architektura stavby nedosahuje kvalit vil známých architektů. Je ale důležitá jako dokument pronikání trendů z centra do regionů a jejich následování místními architekty, staviteli a stavebníky.

V nadsázce můžeme u vily mluvit o zlidovělém nebo maloměstském funkcionalismu.