Původní velkorysý projekt zahrnující vilu propojenou pergolami se samostatnou garáží a oranžérií nebyl na základě válečných událostí realizován a úpravou prvního projektu vily do dnešní podoby byl pověřen architekt Karl Mattusch, který působil v Chebu a později v Karlových Varech. Vila byla dokončena 30. října 1918.

Někdejší podoba vily na dobovém snímku.

Někdejší podoba vily na dobovém snímku

FOTO: foto: Jiří Podrazil, archivní materiály: autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Dům byl postaven na obdélném pozemku. Celý objekt je zastřešen klasickou valbovou střechou, z níž vyrůstá ve střední ose velký stylový vikýř. Pod okny prvního patra bylo vloženo v duchu Heimatstilu (architektonického hnutí, které fandilo zachování a používání regionálních architektonických prvků) iluzivní hrázdění se šikmým šachováním.

Originální plán původní stavby.

Originální plán původní stavby

FOTO: foto: Jiří Podrazil, archivní materiály: autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Druhý ředitel si nechal postavit menší vilu (čp. 619) a původní ředitelská vila čp. 606 byla v roce 1926 přestavěna na byty pro úředníky, vedoucí pracovníky závodu. Stavby byly nejhezčími ve městě a i byty v první vile patřily podle pamětníků mezi nejhezčí ve městě.

Druhá vila a čp. 619 se svou sesterskou stavbou architektonicky korespondovala.

Druhá vila čp. 619 se svou sesterskou stavbou architektonicky korespondovala.

FOTO: foto: Jiří Podrazil, archivní materiály: autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Vily měly ústřední topení, koupelny byly obložené obklady a měly teplou a studenou tekoucí vodu (přivedenou z chemičky). Druhá ředitelská vila byla postavena v roce 1921 také podle návrhu architekta Karla Mattusche, který v té době již působil v Karlových Varech.

Nákres umístění stavby do terénu.

Nákres umístění stavby do terénu

FOTO: foto: Jiří Podrazil, archivní materiály: autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Byla to opět obdélná jednopatrová stavba s velkými vikýři. Výrazným prvkem stavby byly původně žaluziové okenice. V současnosti je vila rozdělena na několik bytů.

Po druhé světové válce byla první vila upravena na byty pro zaměstnance a na mateřskou školku Chemických závodů, která zde fungovala až do roku 1989. Před několika lety začala vilu přestavovat a upravovat soukromá osoba na luxusní kosmetický salon. Přestavba bohužel neprobíhala s ohledem na zachování původního charakteru této stavby, což podstatně snížilo její hodnotu.