Dvojice vídeňských architektů Franz von Krauss  a Josef Tölk zasadila mezi významné barokní dominanty Olomouckého kraje i tuto asymetricky navrženou vilu.

Zajímavé je i interiérové řešení s centrální dvoupodlažní obytnou halou a se schodištěm stoupajícím k ochozu. V dispozičním řešení vily se tak uplatnil britský model jasného funkčního členění na společenskou a intimní část obydlí.

Architekti také navrhli většinu vybavení vily. Špičkové bylo i technické zázemí stavby napojené na vlastní elektrárnu – ústřední vytápění, centrální vysávání prachu a ventilační systém.

Vila Primavesi se stala jedním z vrcholných dobových pokusů o uskutečnění ideálu tzv. Gesamtkunstwerku – tedy souhry architektury, volných a užitých umění.

Interiér vily byl i soukromou galerií

Primavesiovi začali doplňovat vybavení domu řadou užitých i volných výtvarných děl. Umožnilo jim to přátelství se sochařem Antonem Hanakem a malířem Gustavem Klimtem.

Do konce 1. světové války tak ve vile vznikla galerie desítek jejich významných děl. Přátelství s architektem a designérem Josefem Hoffmannem pak vyústilo nejen v několik stavebních zakázek v Olomouci aj.