Slavnostní tabuli T.G. Masaryka, Edvarda Beneše i jiných prezidentů přestavuje výstava s názvem „Porcelán Pražského hradu: Krása a užitek“, která se koná v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě. Ukazuje kulturu stolování hlav státu jednotlivých historických období.

Porcelánový servis Antonína Novotného je velmi kvalitní

Pro prezidenta Antonína Novotného vznikl porcelánový servis objednaný v roce 1966. "Překvapivě nedošlo k žádnému poklesu estetické i materiálového kvality, což svědčí o kvalitách porcelánové výroby v tehdejším Československu, kdy sklo a porcelán byly jednou z mezinárodních vizitek státu. Sklo dodávala firma Moser," sdělil Jaroslav Sojka - historik umění, který velmi zdařilou výstavu na Hradě připravil.

Ve stejných podnicích byl pak v roce 1972 objednán doplňující soubor porcelánu a skla pro prezidenta Gustava Husáka.

Výběr ze stolování prezidenta Antonína Novotného. Porcelán je zdobený zlatou páskou se státním znakem podle právní úpravy z roku 1960.

Výběr ze stolování prezidenta Antonína Novotného. Porcelán je zdobený zlatou páskou se státním znakem podle právní úpravy z roku 1960.

FOTO: Novinky

Mnohé předměty na výstavě pocházejí z depozitářů Pražského hradu, jiné zdobí jeho reprezentační prostory stejně jako interiéry zámku Lány. Předměty z fondů Pražského hradu doplňují také výpůjčky z dalších institucí.

Pro Václava Havla byl objednán modro-zlatý servis

Se vznikem České republiky byl pro prezidenta republiky Václava Havla objednán ve firmě Thun modro-zlatý servis zdobený čtvrceným státním znakem. "V současné době je tato souprava užívána prezidentem Václavem Klausem s chotí Livií. Je-li prezident na Hradě, při stolování v soukromí užívá bílou variantu téhož servisu," doplňuje Sojka.

Výběr z jídelní soupravy zvané Prezident užívané v současné době prezidentem republiky při oficiálních příležitostech. Každý kus zdobí v barvě provedený státní znak republiky s nápisem Pravda vítězí.

Výběr z jídelní soupravy zvané Prezident užívané v současné době prezidentem republiky při oficiálních příležitostech. Každý kus zdobí v barvě provedený státní znak republiky s nápisem Pravda vítězí.

FOTO: Novinky

Pro Edvarda Beneše byl zhotovený servis s dekorem zlata. "Porcelán a sklo této soupravy tentokrát ozdobil malý státní znak (štít s českým lvem)," uvádí Sojka.

Výběr ze souboru porcelánu s malým státním znakem.

Výběr ze souboru porcelánu s malým státním znakem.

FOTO: Novinky

Pro Tomáše Gariggua Masaryka byl servis vytvořen v porcelánce v Březové. "Jednotlivé kusy, ať už jsou to rozměrné mísy na ryby, teriny na soklech nebo šálky s podšálky, zdobí veliký státní znak s heslem „Pravda vítězí", sdělil Sojka.

Masarykův porcelán kombinuje různé tvary

Masarykův porcelán kombinoval tvary barokní i tvarů klasicistní. Nejlépe je to podle kurátora vidět na dvojuchých terinách s víkem.

Výběr z jídelního servisu prezidenta TGM. Porcelán je zdobený velkým státním znakem republiky.

Výběr z jídelního servisu prezidenta TGM. Porcelán je zdobený velkým státním znakem republiky.

FOTO: Novinky

Tématu císařského stolování je věnováno horní podlaží Letohrádku, kde je vystavený prostřený stůl přibližující atmosféru doby Františka I. aj.

Císařský servis s reliéfním znakem, nechybí císařský znak (dvouhlavá orlice).

Císařský servis s reliéfním znakem, nechybí císařský znak (dvouhlavá orlice).

FOTO: Novinky

Otevírací doba výstavy je až do 11. září 2011, denně od 10 do 18 hodin. Základní vstupné činí 110 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 180 Kč.

Celkově expozice návštěvníkům představuje až sedm set předmětů – váz, svícnů, talířů, šálků či kalamářů a mnoha dalších užitných předmětů, které dokumentují užívání hrnčiny a porcelánu na Pražském hradě v průběhu staletí.