Soutěžní návrh Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu respektuje unikátní přírodní rámec daného místa, kterého je pouze doplňkem, nikoliv hlavním aktérem. Ramena stavby rozdělují lokalitu na tři samostatné části.

Zajímavý je prostor předjezdu, jeho slavnostní charakter podtrhuje čelní fasáda v podobě drapérie z mléčného skla. Zaujme i prostor soukromé zahrady, navázaný na byty a kanceláře, sloužící k setkáním pracovnějšího charakteru. Nechybí ani reprezentační zahrada, která tvoří ideové jádro projektu.

"Atypický tvar budovy vznikl tak, že při navrhování bylo vhodné zvolit provozní navázání reprezentativní společenské části ambasády s pracovní částí ambasády tak, aby byly vhodně propojeny, ale aby se obě části vzájemně nerušily. Toho se nám podařilo docílit právě půdorysným uspořádáním budovy do tvaru písmene Y," říká architekt Tomáš Horalík.

Dominantou stavby je střecha připomínající golfové hřiště

Dominantou stavby je střecha pokrytá zelení, která bude z dálky vypadat jako malé golfové hřiště. "Střecha je navržena jako vegetační s extenzivním porostem s konvenční izolační skladbou," tvrdí Horalík.

Tato zahrada má velkou rozlohu a je propojena s hlavními společenskými prostorami.

Kruhová příjezdová cesta dodává eleganci

Eleganci stavbě dodává velká kruhová příjezdová cesta ve stylu amerických filmů minulého století. "Kruhový reprezentační předjezd je tradiční a zcela běžnou formou přístupu vozem k budově. Použili jsme tento typ předjezdu, protože nám koncepčně zcela vyhovoval," vysvětluje Horalík.

O přesném datu realizace není doposud rozhodnuto, mělo by se ale začít stavět do roku 2013.

Všechny soutěžní návrhy je možné si prohlédnout do 30. května na výstavě Spring of Freedom na Staroměstské radnici v Praze.