Pitná voda obsahuje rozpuštěné plyny a látky organické i anorganické povahy. Tyto příměsi ovlivňují její kvalitu. V každé vodě je obsažen vápník v přírodní podobě. Je-li však vápníku a hořčíku větší množství, nazýváme ji tvrdou. Obsah látek ve vodě závisí mimo jiné na geologické skladbě hornin, kterými protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých částech země liší.

Jak poznáme tvrdou vodu? Třeba podle toho, že v ní mýdlo málo pění, ale snáze se jí oplachuje, na hladině čaje či kávy se vytváří tenký povlak, bělavé stopy zanechává také na sanitární technice.
Největší potíže způsobuje usazování vápníku a hořčíku na kovových součástkách přístrojů i v potrubí ve formě vodního kamene. Přitom vodní kámen se při vyšších teplotách usazuje až pětkrát rychleji než při průtoku studené vody.

Co způsobuje vodní kámen

Právě vodním kamenem zarůstají veškeré kovové trubky, které pak necháváme nákladně měnit. V přístrojích, kde se voda ohřívá topnými spirálami (např. pračky, myčky nádobí, ale i boilery), se vodní kámen usazuje přímo na topných spirálách, kde působí jako tepelný izolant a tím snižuje jejich výkon.

V praxi to znamená, že se provoz každého takového přístroje prodražuje, a to nikoli zanedbatelně. Uvádí se, že vodní kámen může zvýšit spotřebu energie u boileru až o 50 %. Účinnost výměníku tepelného čerpadla pracujícího v rámci systému voda-voda sníží vrstva vodního kamene o síle 4 mikrony o 40 %.

Magnetickým polem

Na trhu je velké množství zařízení upravujících tvrdou vodu, která jsou určená pro domácí užití. Zajímavou skupinu představují přístroje pracující s magnetickými poli.

Zjednodušeně řečeno jde o větší či menší váleček, který vsadíme doma do rozvodu vody. Místo určíme podle toho, kde všude potřebujeme měkkou vodu. Ten, kdo chce mít veškerou vodu měkčí, vsadí si příslušné zařízení hned za hodiny/čerpadlo. Kdo potřebuje změkčit vodu jen pro pračku, boiler či výměník tepelného čerpadla, vsadí je přímo před spotřebič.

Charakteristiku protékající vody úpravna mění fyzikálně – pomocí speciálního magnetického pole, které krystalky vápenatých a hořečnatých sloučenin rozbijí na mikroskopické částečky, mnohonásobně menší než byly původně, které již nemají tendenci se usazovat. Úpravna sama do vody nic nepřidává, ani z ní nic neubírá. Magnetické pole je navrženo tak, aby se neměnilo povrchové napětí molekul vody.

Nově vzniklé mikročástečky usazený vodní kámen navíc samy rozpustí, takže se uvolní v podobě jemného kalu, který už lze snadno odfiltrovat. Původně zarostlé potrubí je pak znovu dobře průchozí, stejně tak, jako se opětovně zvýší účinnost topných spirál v přístrojích.

Výrobci upozorňují, že takto upravená voda si své vlastnosti neponechává definitivně, údaje o délce přetrvání účinků se liší: zatímco někteří uvádějí dobu 20–24 hodin bez rozdílu teploty vody, jiní udávají dobu návratu k původnímu stavu u horké vody po 2 až 3 dnech, u studené po 2 až 3 měsících. Proto se doporučuje úpravny zavést např. i do ústředního topení, kde je uzavřený vodovodní okruh, který se navíc pravidelně ohřívá.

Úpravny vody svou funkcí nesnižují tlak vody, nebo pokud ano, pak naprosto minimálně. Mohou být montovány prakticky do jakékoli polohy.

V čem jsou rozdíly

Prodávaná zařízení na úpravu tvrdé vody se liší. Rozdíly jsou už ve velikosti: nejmenší mohou být jen drobné válečky nelišící se svým průměrem příliš od průměru potrubí, do něhož mají být připojeny.

Rozdíl tkví také v použití v závislosti na teplotě vody. Někteří výrobci nabízejí zvlášť modely určené pro studenou vodu a zvlášť modely pro teplou vodu. Na každém výrobku je pak na štítku mimo jiné uvedeno, jaká musí být maximální teplota protékající vody. Tyto teplotní limity je nutné dodržet.

Rozdíly jsou i v cenách. Nejmenší magnetické úpravny vody české výroby podle českého patentu stojí něco málo přes 1 000 Kč, přičemž jejich životnost je udávána minimálně 20 let. Větší úpravny zahraniční výroby vyjdou na necelých 7 000 Kč, jejich životnost je 50 let, přičemž účinnost magnetů by za tu dobu měla klesnout o 4 %.

Možnosti dalšího využití

Za zmínku stojí např. změkčení vody v bazénu. Připojíme-li úpravnu za čerpadlo filtrace, zmenší se množství bazénové chemie, kterou pro údržbu vody budeme do budoucna potřebovat. Měkká voda je navíc mnohem příznivější pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou.

Výrobci uvádějí, že magneticky upravená voda zároveň snižuje šanci na usazování železa a manganu. Nikoli proto, že by je úpravna odstraňovala, ale proto, že v upravené vodě se nemají tyto látky na co vázat a tím nevytvářejí usazeniny.

Magnetické pole zároveň ničí i zárodky eventuálních řas ve vodě, které se do ní mohou dostat mj. z potrubí, a to takovým způsobem, že již nedokáží regenerovat. (Přítomnost řas se může v neupravené vodě projevit ve formě nepříjemného slizu.)

Nic není stoprocentní

Některým domácnostem postačí pouze jediná úpravna vody, v jiných naopak využijí hned několik těchto zařízení. Před unáhleným nákupem jednoho konkrétního zařízení je rozumnější oslovit prodejce, seznámit ho s našimi představami a nechat si doporučit nejlepší řešení.

Obzvláště v oblastech s velmi tvrdou vodou nelze očekávat zázraky. Úpravna vody může vodu významnou měrou změkčit, ale stoprocentně zabránit tvorbě vodního kamene v jakýchkoli podmínkách nedokáže.

Co na to říkají lékaři

Úprava tvrdé vody je v některých oblastech nevyhnutelná. Zdravotníci doporučují neupravovat veškerou tvrdou vodu v domácnosti, ale jen tu, kterou nebudeme konzumovat. Vodu na pití a vaření bychom měli ponechat v původní tvrdosti, neupravenou.