Druhý ročník architektonické soutěže Dřevěný dům 2008 byl zahájen pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a dalších odpovědných resortů, České komory architektů a Nadace dřevo pro život.


.: Novostavba dvoupodlažního bytového domu navržená pro mladé rodiny žijící na venkově, většina obytných místností se otevírá k jihu. Soutěžní návrh číslo 34.foto: www.drevenydum.org

Snaha podpořit zdravé životní prostředí

Soutěž podporuje i Ministerstvo životního prostředí ČR. „Naší snahou je motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení, s orientací na nízkou energetickou náročnost“, řekl Ing. Tomáš Krejzar z Ministerstva zemědělství ČR.

Nízkoenergetický dům si tedy vystačí s necelou polovinou energie v porovnání s běžnou novostavbou. Úspor se dosáhne zejména pečlivou přípravou projektu, kde je vhodně zvolen tvar a umístění budovy v terénu.

.: Dům se natahuje za sluncem, které vtahuje do svých prostor. Je introvertní, je odvrácen od ulice s soustřeďuje své obyvatele do prostor zahrady. Soutěžní návrh číslo 22.foto: www.drevenydum.org

Po odborné stránce se na realizaci soutěže významně podílí Česká komora architektů, která poskytla své bohaté zkušenosti s pořádáním architektonických soutěží. Účastníci budou opět soutěžit ve dvou kategoriích – rodinný dům a bytový dům.

Jak jsou návrhy hodnoceny?

Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci.
Tomu odpovídá i výše stanovených cen za vítězné návrhy.

.: Nízkoeneregetický rodiný dům - á la bouda. Soutěžní návrh číslo 01A.foto: www.drevenydum.org

Nízkoenergetický dům si tedy vystačí s necelou polovinou energie v porovnání s běžnou novostavbou. Úspor se dosáhne zejména pečlivou přípravou projektu, kde je vhodně zvolen tvar a umístění budovy v terénu.

Letošní vítěz

Komisi u vítězného projektu číslo 40, jehož autory jsou Ondřej Chybík a Josef Chybík, zaujala přehledná racionální dispozice, v níž porota spatřuje podobnost s „Raumplanem“ architekta Adolfa Loose, kdy jsou velikosti místností odstupňovány podle jejich funkce i symbolického významu.

Jídelna tak může mít jiný rozměr než třeba dětský pokojík a tuto různost rozměrů můžeme vidět i při vnějším pohledu na dům. Návrh měl podle komise dále dobře navržené jednotlivé detaily.