Velké byty a neúnosné náklady

I v tomto roce se dá předpokládat růst výše nájemného. Senioři v mnoha případech tráví poslední dekádu života v nepřiměřeně velkých bytech, které původně obývali s rodinou. Ani výměna většího bytu za menší finanční rozpočet důchodce příliš nevylepší. I kdyby se senioři přestěhovat chtěli, ať už pod tíhou okolností, nebo z vlastního přesvědčení, převis poptávky nad nabídkou malometrážních bytů za dostupné ceny jim to mnohdy neumožní.

Náklady na bydlení starších osob bydlících ve větších bytech dosahují třeba 80 % a někdy i více než 100 % příjmu seniorů. Problémem dnešních seniorů je fakt, že mají v podstatě jen jeden příjem - důchod. Díky svému zdravotnímu stavu či jiným faktorům nejsou penzisté schopni nastoupit do zaměstnání, byť na zkrácený úvazek, které by jim rozpočet pomohlo vylepšit. Nejohroženější skupinou jsou senioři s nízkými příjmy, osamělí senioři žijící ve velkých městech v nájemních bytech a také senioři se zdravotními omezeními.

Hypotéka ve zralém věku ano, ale…

Finanční nástroje úvěrové povahy nemají pro seniory smysl. Nižší částky, které by případně mohli penzisté získat, na dlouhodobější financování bytových potřeb nestačí a vyšší částky (hypotéku, nebo spotřebitelské úvěry) s nejvyšší pravděpodobností kvůli pokročilému věku nezískají.

Obecně se za hraniční věk v případě splatnosti hypotéky považuje 70. rok života. O hypoteční úvěr můžete zažádat i v pokročilém věku, ale musíte plnit podmínky bonity, tj. mít stálý příjem společně s předpokladem, že budete finančně stabilní po celou dobu splácení úvěru.

Hypotéka navíc musí být splacena do vašich 70 let, na delší dobu vám nikdo nepůjčí. Delší splatnost je možná jen v případě, pokud budete mít bonitního mladšího spolužadatele, který v případě vaší nenadálé platební neschopnosti převezme váš závazek včetně všech souvisejících povinností vyplývajících ze smlouvy. Spolužadatel také může svými příjmy doplnit nedostatečnou bonitu žadatele o úvěr.

Senioři chovají přirozeně největší důvěru k příslušníkům rodiny. Zkuste se proto dohodnout s dětmi či vnoučaty na spoluručení. Pozor dejte na osoby, které neznáte, jedná se o velký závazek, který byste měli sdílet s někým, kdo je vám blízký a jehož úmysly dokážete odhadnout.

Na důchod myslete v produktivním věku

Řešením je právě výpomoc v rámci rodiny nebo prozřetelné průběžné a dlouhodobé spoření na důchodový věk. V minulosti se nekladl důraz na osobní zodpovědnost za život ve stáří a málokdo si spořil například v rámci penzijního připojištění. Pokud senior není schopen nájemné ve stanovené výši platit, pronajímatel mu může dle platných právních předpisů vypovědět smlouvu. Do této tíživé situace se dostává stále více penzistů a není vůbec snadné nalézt řešení. Na důchod je proto třeba myslet již v ekonomicky aktivním věku.

Pro navýšení státního důchodu, případně jako zabezpečení proti poklesu budoucího příjmu lze vstoupit do II. a III. pilíře penzijního systému. Vhodným spořícím produktem je také stavební spoření, a to především kvůli kratšímu investičnímu horizontu, poměrně vysokému státnímu příspěvku a jistotě vložených peněz.

Pomoci může také vhodně nastavené životní pojištění, a to včetně zajištění rizik. Z dalších finančních produktů můžete zvolit akciové a dluhopisové fondy, zejména pokud se ve finančních produktech dobře orientujete. Dobrou investici může představovat také investice do drahých kovů a uměleckých děl, zde však hrozí vyšší riziko případných ztrát a kolísání cen (tzv. volatilita).

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček ze serveru Sfinance.cz.

S manželem jsme před několika lety splatili byt. Rádi bychom si ještě pořídili malou chatu, abychom si užili trochu přírody. Většinu jsme našetřili, ale potřebovali bychom ještě půjčit 100 tisíc korun. Manžel stále pracuje, já už ne. Je nám oběma 60 let. Máme šanci úvěr získat?
Šanci na získání úvěru samozřejmě máte, mimo jiné s ohledem na dobrou platební morálku z minulosti. Pokud si spoříte na stavebním spoření, můžete požádat o úvěr ze stavebního spoření. V této výši není problém získat ani spotřebitelský úvěr či hypotéku se splatností do deseti let. Hypotéku ovšem doporučuji spíše pro vyšší částky, např. od 200 000 Kč výše.
Tetě je 71 let, na jaře dostala endoprotézu kyčelního kloubu. Vzhledem k omezené pohyblivosti je třeba udělat úpravy v koupelně a kuchyni, na které potřebuje 60 000 Kč. Jaké jsou její šance od někoho peníze získat?
Nejprve bych s tetou prošel pojistné smlouvy a zjistil, zda není možné získat potřebný příspěvek od pojišťovny. Následně bych se zkusil domluvit na finanční podpoře v rámci rodiny. V tomto věku už je téměř nemožné standardní půjčku získat. Rozhodně se vyhněte pochybným nebankovním poskytovatelům, kteří jsou v některých případech ochotni seniorovi půjčku poskytnout.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.