Minulé vedení kraje z doby hejtmana Davida Ratha a jeho náměstka z Mladé Boleslavi Robina Povšíka (ČSSD) zcela nezodpovědně rozhodlo o vybudování muzea v areálu boleslavského letiště, a to i přesto, že nemělo na takovou stavbu v rozpočtu peníze a vědělo, že na ni nezíská ani žádné dotace. Náklady přitom dosahují 150 miliónů korun, které nemělo ani minulé vedení kraje a nemá je ani to nynější.

„Domlouváme se s dodavatelskou firmou na splátkovém kalendáři, ale je velmi složité tolik peněz najít,“ potvrdil Právu hejtman Josef Řihák (ČSSD). Proto od kraje zazněla otázka, zda by město nemohlo stavbu využít jinak. Vedení mladoboleslavské radnice přišlo záhy s nápadem, že by od kraje mohlo budovu koupit a přestavět ji na moderní krytý bazén, který v Mladé Boleslavi stále chybí a už dlouho se tu plánuje.

„Nyní zjišťujeme, zda je vůbec technicky možné, aby se budova využila pro potřeby bazénu, a zatím to vypadá, že by to s úpravami mohlo být reálné. Bude samozřejmě nutné předělat vzduchotechniku či izolace. Musíme vypočítat náklady, a pokud by to bylo výhodné pro město i pro kraj, pak bychom se mohli domluvit,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS), který je také krajským zastupitelem.

Podle něj se i přesto pokračuje na vypracovávání původního projektu výstavby krytého bazénu u parku Štěpánka, který by se dokončil v případě, že by varianta přebudování muzea padla.

Na muzeum nejsou peníze

Hejtman Řihák se možnosti prodeje budovy městu a přebudování na bazén nikterak nebrání. Podle Řiháka kraj nyní nemá ani peníze na dokončení leteckého muzea, které se přitom touto dobou mělo podle Rathových plánů slavnostně otvírat.

„I ta nejskromnější varianta dokončení by nás vyšla na 5–10 miliónů korun, k tomu jsou minimálně 2–3 milióny na roční provoz. Tyto peníze by nám pak chyběly jinde, s takovými náklady jsme nepočítali. Ověřuje se možnost, zda by město mohlo budovu odkoupit za evropské peníze, které má vyjednané na stavbu bazénu. Pokud všechno projde a bude to výhodné pro obě strany, je dohoda s městem možná,“ potvrdil hejtman s tím, že vše by samozřejmě muselo projít zastupitelstvy kraje i města.

Zkrátka by nakonec nemuseli přijít ani fandové letectví. Vedení kraje i města se shodují, že by mohla z jejich rozpočtů přispět (byť rozhodně ne tak štědře jako dřívější vedení kraje) na muzeum vybudované z některého z dosavadních hangárů mladoboleslavského letiště. Museli by se ale smířit s mnohem skromnějšími podmínkami, než jaké by jim skýtalo nové muzeum.