Napjatá situace kolem místa tím ale nekončí, dění v okolí monitorují městští strážníci, neboť v dosavadním postupu pronájemce není serióznosti zrovna nazbyt.

Komplex administrativních budov olemovaných ulicemi Míčova a Dr. Holubce vlastní pražská akciová společnost Immotel, která se zabývá pronájmem nemovitostí. To, že záměr pronájemce budovy vzbudil v Třebíči obrovskou vlnu nevole, však společnost odmítla jakkoli komentovat s tím, že o svých klientech a jejich záměrech informace nepodává. Zpráva o úmyslu pronájemce diskutované budovy v Třebíči začít provozovat ubytovnu, způsobila v hustě obydlené čtvrti paniku. O to silněji se tak mínění veřejnosti obrátilo proti hygienikům, kteří údajně dali se změnou užívání souhlas. Jenže to nyní sami hygienici vyvrátili.

„Vydávali jsme stanovisko k dokumentaci pro záměr využití budovy pro ubytování 47 osob. Součástí byl návrh s půdorysem přízemí a prvního patra, kde bylo zakresleno rozmístění odpovídajícího počtu záchodů a sprch,“ popsala vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny třebíčské expozitury Krajské hygienické stanice Jitka Štěpanovská.

Vedoucí odboru téhož úřadu Milan Brychta upřesnil, že šlo o vyjádření k tomu, za jakých podmínek by bylo možno ubytovnu provozovat, a připomněl, že toto stanovisko bylo vydáno již na konci loňského září.

Ubytovnu nechtějí

Pronájemce by však před kýženými stavebními úpravami, jejichž provedení by do procesu vtáhlo radnici jako účastníka řízení, musel získat také souhlas se změnou užívání objektu, což je věc stavebního úřadu. Tam podle místostarosty Pacala pronájemce předložil záměr ústně a s tvrzením, že stavební úpravy nebudou potřeba.

„Za takových okolností se nelze vyhnout podezření, že se dotyčný snaží vyhnout komunikaci s městem,“ poznamenal místostarosta. Jak potvrdil, radnice přitom pronájemci již oznámila, že s takovým využitím objektu nesouhlasí, ale odpovědi se nedočkala. Kvůli obavám, aby se sem lidé nezačali stěhovat „načerno“, monitorují situaci strážníci.

Ubytovna budí vrásky na čele nejen s ohledem na reference o podobných aktivitách dotyčného v jiných městech v Česku, ale i kvůli tomu, že nedaleko je mj. azylový dům pro matky s dětmi.