V případě požáru může dojít nejen k velkým škodám na majetku a zdraví lidí, ale vlastníkovi hrozí, že mu pojišťovna sníží plnění s odůvodněním, že je jeho zákonnou povinností předcházet požárům. Kromě toho i hasiči mohou majiteli nemovitosti v případě požáru uložit pokutu až 25 tisíc korun.

„Pokud kvůli zanedbanému komínu dojde k požáru, draze na to majitel doplatí, ale pak už je pozdě litovat,“ řekl před časem Právu prezident Společenstva kominíků ČR Emil Morávek.

Kontroly komínů byly zavedeny od roku 2011 nařízením vlády číslo 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

„Díky nim jsou majitelé upozorněni odborníkem na nedostatky, kterých by si sami buď ani nevšimli, nebo by mohli podcenit jejich význam,“ uvedl Morávek.

Kominíci kontrolují nejen samotné komíny, ale i kouřovody, tedy přívody do komína, a vizuálně také spotřebiče. O kontrole sepíší zprávu s tím, že jeden stejnopis dostane majitel a druhý si ponechá kominík.

Pokud dojde k požáru, bude mít vlastník nemovitosti vždy doklad pro hasiče a pojišťovnu, že nic v péči o komín nezanedbal.

Hrozí hlavně jiskry a vznícení sazí

Závady komínů a kouřovodů patří k častým příčinám požárů. „Nejvíce vznikají kvůli jiskrám z komínů a vznícení sazí,“ řekla Právu tisková mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ivana Svitáková. V příčinách požárů pak následují nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně, případně závady na kouřovodech. Podle jejích slov hrozí i vážné škody na zdraví a dokonce i smrt v důsledku otravy oxidem uhelnatým.

„Po stavební stránce je mnoho komínů ve velmi špatném stavu. Majitelé to často podceňují a zbytečně riskují, že dojde k neštěstí,“ potvrdil Právu Miroslav Peták, šéf stavební firmy z Voznice u Dobříše, která často komíny opravuje i staví nové.

Kominíka vybírat

Pokud nemáte stálého, osvědčeného kominíka, je dobré ho pečlivě vybírat. Je možné se třeba poradit se sousedy.

Rozhodně buďte ostražití vůči hromadně organizovaným kontrolám různých pochybných firem, které si z kontrol udělaly výhodný byznys a u nichž jde kvalita zcela stranou.

„Varovným ukazatelem by měla být už nízká cena služby. Kvalitní kontrola a čištění vyžadují určitou dobu a cena tomu musí odpovídat, nemůže být nezisková,“ soudí prezident Společenstva kominíků Morávek.

Někomu se zdá, že kominíci chtějí za kontroly příliš vysoké částky. Morávek již dříve uvedl názor, že „jestli si účtují za jeden komín například částku od 350 do 600 korun včetně DPH, že to není cena nepřiměřená“.

Podle jeho slov konkrétní suma v rámci této cenové relace záleží na vzdálenosti, výšce komínu, jaké jsou na něj napojeny spotřebiče a na dalších okolnostech.

Morávek radí: „Je dobré se předem kominíka zeptat na cenu. Pokud se mi zdá vysoká, poptám se po jiném.“

Závady se odstraňují

Morávek odmítá názor, že je kominíků nedostatek. „Lidé nechávají kontroly na poslední chvíli, často až na poslední čtvrtletí roku a pak kominíci nevědí, kam dříve skočit. Pak se samozřejmě musí na kontrolu třeba i měsíc čekat,“ upozornil.

Podle Morávkova odhadu si loni nechaly komíny zkontrolovat až tři čtvrtiny všech vlastníků. Za pozitivní považuje, že mnozí zákazníci se poučili a objednávají si kominíka s předstihem. Rozhodně se prý vyplatí nečekat až na konec roku.

Za důležité také považuje, že při letošních kontrolách kominíci zjišťují, že závady z loňského roku, u nichž vzhledem k jejich charakteru mohl být stanoven delší termín nápravy, byly v naprosté většině odstraněny.