Lidé sice před dvěma lety přiměli magistrát, aby stavební povolení na projekt Vinohradský dvůr vydané Prahou 2 zrušil. Jenže investor – společnost Palace Investments s akciemi na jméno s irským předsedou představenstva, ovládaná nizozemskou a lichtenštejnskou firmou – se s tím nesmířil a využil nové znění stavebního zákona a problematický institut autorizovaného inspektora.

A tak s příchodem letošního léta z ničeho nic začaly ve dvoře vinohradských činžáků demolice, na něž má rovnou navázat vlastní stavba. Investorem pověřený inspektor totiž vydal na stavbu příslušný certifikát, aniž se ptal sousedů na námitky. Stavbu úřadu loni na podzim oznámil, a to ještě způsobem, podle něhož mělo jít hlavně o plynovou přípojku.

„Samotné vydání certifikátu bylo v tomto případě naprosto mimo rámec zákona, protože jednak autorizovaný inspektor neinformoval všechny účastníky řízení, jednak nereagoval na jejich připomínky. V neposlední řadě v době vydání certifikátu byla již povolení hygieny a hasičů dávno po platnosti, nemluvě o tom, že k některým bodům vyjádření dotyčných orgánů zcela chybělo,“ popsal za obyvatele Michal Novák.

Stavební úřad Prahy 2 ovšem problém neshledal. „Obsahem stavby podle certifikátu jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba objektů domu čp. 200 Vinohradský dvůr v souvislosti se změnou užívání bývalého obecního dvora na objekt sloužící k bydlení, prostory pro nerušící služby – malé ubytovací zařízení a kavárna – včetně podzemních garáží a přípojky plynu,“ popsala Právu vedoucí odboru výstavby Prahy 2 Helena Dřízhalová.

Místo bouraného přízemního objektu mají ve dvoře vyrůst nejméně čtyři nadzemní podlaží.

Místo bouraného přízemního objektu mají ve dvoře vyrůst nejméně čtyři nadzemní podlaží.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Jakmile dostal developerský záměr do ruky autorizovaný inspektor, stavební úřad pustil povolovací proces ze zřetele a své řízení přerušil. „Dospěl k závěru, že nelze vést dvě řízení v jedné věci,“ oznámila Dřízhalová.

Takový postup se nelíbil magistrátu. „Zjištění, že na navrhovanou stavbu byla uzavřena smlouva s autorizovaným inspektorem, není novou žádostí ani důvodem pro přerušení řízení, jak jej posoudil stavební úřad,“ napsala úřadu Prahy 2 počátkem letošního roku vedoucí stavebního odboru magistrátu Ivana Jakoubková.

Jakoubková úředníkům sice přikázala stav napravit, nic se ale nestalo. Magistrátní pokyn podle Dřízhalové „nemohl být naplněn, neboť nevycházel z aktuálního stavu věci, v době jeho zpracování již stavební řízení bylo tři měsíce zastaveno pro bezpředmětnost“.

Naděje, které obyvatelé dotčených domů vkládali do úřadů, pohasly. Rozhodli se obrátit na soud a zažalovat inspektora, který je obešel, jenže ouha. Zjistili, že dotyčný nedávno zemřel. „Protože certifikát stavbu povoluje, dokud se nepodaří zrušit u soudu jeho platnost, tak stavebníkovi víceméně nic nebrání stavět. Bagry zatím nevyjely, ale demolice přízemních objektů již běží,“ upozornil Novák.

Mnozí ani nevědí, co má na místě dvora s městskými znaky ve štítech vlastně vyrůst. Nezbývá jim než doufat, že soud vyjde vstříc jejich požadavku a přikáže investorovi, aby najal jiného inspektora, který by hájil práci svého předchůdce. Jenže to už mohou být z jednoho vinohradského dvora podzemní garáže s oranžovým hotelem a byty v architektonické formě, jež s původní zástavbou a geniem loci neladí.