Vstupní část zámku v Třebíči dlouhá léta velkou reklamu nedělala: areál přiléhající ke komplexu zdejších památek na seznamu UNESCO s oficiálním přístupem k bazilice byl dlouhá léta nevyužitý, což bylo znát na první podívání. Dlouholetá snaha o nápravu však nakonec dospěla do nejlepšího finále, jaké si tu mohli přát.

S generální rekonstrukcí kláštera, přiléhajícího k bazilice, totiž začal i Kraj Vysočina jako vlastník objektu, v němž sídlí muzeum. Obě nákladné proměny přitom skončí nedlouho po sobě.

Sjednocení areálu 

Obě rekonstrukce spolu přitom souvisejí i ideově: nad připravovanými expozicemi bdí jeden expertní tým, a to pod vedením děkana FF UK Michala Stehlíka, třebíčského rodáka. Jak upozornila šéfka třebíčské kultury Jaromíra Hanáčková, sjednocení areálu si vyžádá i úpravy na infocentru u baziliky.

„Od 23. března do 26. dubna bude infocentrum uzavřeno. Protože už ale chodí návštěvníci a termín zahrnuje i turisticky atraktivní Velikonoce, rozhodli jsme se ponechat přes svátky baziliku přístupnou volně. Po zbylou dobu bude organizovat návštěvu památky infocentrum Malovaný dům,“ popsala.

„Rekonstrukce vstupního zámeckého křídla už končí, hotova by měla být v květnu. Nyní jsme vybrali dodavatele očekávané interaktivní expozice,“ poznamenal místostarosta Milan Zeibert (Břehy).

S vítěznou brněnskou firmou jsou prý radní spokojeni – výsledky její práce je možné si prohlédnout například v Muzeu regionu Valašsko či ve znojemském Muzeu zbraní. Do podzimu by měla stihnout vybavit expozicí, určenou hlavně školní mládeži a rodinám, celé první patro budovy.

„První část výstavy zahrne baziliku a historické město, děti si tu budou moci z polystyrénových dílců stavět baziliku anebo prozkoumat průřezy historických domů v jednotlivých stavebních slozích. Druhá část bude patřit tradičním řemeslům: interaktivní pojetí umožňuje například provaznictví, tkalcovství, soukenictví, knihtisk či betlémářství,“ popsal místostarosta.

Provedou vás kupec s písařem

Průvodci expozicí budou dvě významné třebíčské historické postavy v komiksovém provedení – kupec Francesco Calligardi a písař Jan Suchenius. Komiksového dialogu se ujal výtvarník Jan Smolík.

Nyní dokončované stavební práce za zhruba 57 miliónů korun tak doplní dílo za vysoutěžených bezmála pět miliónů korun. Ještě náročnější krajská investice přijde ve stavební části na 185 miliónů korun a hotova by měla být v dubnu 2014.

Přinese Třebíči i dosud chybějící zámeckou expozici. Silným finančním partnerem v obou případech je EU.