Podobný příběh prožívá i paní Hana z Prahy. Ona a její manžel ručí u překlenovacího úvěru ze stavebního spoření ve výši 300 tis. Kč. Dlužník (žadatel o úvěr) bohužel po dvou letech od čerpání úvěru zemřel. Úvěr byl použit na přestavbu domu syna žadatele, který dům prodal, ale výnos z prodeje stačil stěží na doplacení hypotéky na dům a úvěr ze stavebního spoření dodnes nebyl doplacen. Syn žadatele sice slíbil úvěr splácet, ale nestalo se tak a dluh narůstá, dnes činí již cca 400 tis. Kč. Ručitel a jeho manželka byli opakovaně vyzýváni k uhrazení dlužných splátek, ale sami nejsou v dobré finanční situaci – splácí vlastní úvěry, mají malé děti, se kterými je manželka ručitele zatím stále na rodičovské dovolené.

Známí se dodnes diví, že banka přijala ručitelství od rodiny se třemi malými dětmi, ale podle finanční konzultantky Květy Šťastné ze společnosti Broker Consulting banky podobné věci ani neposuzují: „Při poskytnutí překlenovacího úvěru musel být ručitelem doložený příjem dostačující na předepsanou úhradu splátek dlužníka, to je pro banku důležité,“ a dodává: „Ručitelský závazek je třeba přijmout s plnou odpovědností. Ručitel se zavazuje plnit finanční závazek klienta v situaci, kdy úvěr není klientem řádně splácen.

Úmrtím klienta finanční závazek vůči poskytovateli úvěru nezaniká. V tomto případě bylo chybou, že ručitel nepožadoval po klientovi uzavření kvalitního rizikového pojištění, které by v situaci úmrtí klienta zajistilo pojistné plnění v takové výši, aby bylo možné jednorázově splatit všechny závazky.“

Dlužník ale může přestat splácet z mnoha důvodů. Úvěry jsou na mnoho let a ručitelé přijímají svůj díl odpovědnosti, aniž by mohli tušit, jak moc se jejich finanční situace v budoucnu změní. „Změna finanční situace rodiny ručitele nijak nezmění povinnost ručitele dostát závazku hradit dluh stavební spořitelně v situaci, kdy dlužník nehradí řádně splátky,“ připomíná Šťastná.

Možná řešení 

A jaké řešení by podle odborníků měla zvolit paní Hana? Podle finanční konzultantky Květy Šťastné je nutné postupovat takto:

Okamžitě (platí to vždy) začít jednat přímo s příslušným odborem stavební spořitelny (vymáhání pohledávek) a domluvit se na hrazení splátek, případně na souhlasu s jejich dočasným odkladem.

Pokud ručitel nezačne dluh řešit včas, tak nejen že se dlužná částka podstatně zvýší o další sankční úroky a penále, ale po určitém čase může stavební spořitelna ručitele vyzvat k okamžitému splacení dluhu v plné výši. Pokud domácnost ručitele nemá vlastní dostatečnou finanční rezervu na doplacení celého dluhu, může být na příjem ručitele později vyhlášena i exekuce. „To může být ve svém důsledku pro rodinu s malými dětmi opravdu likvidační!“ vidí následky Šťastná.

V krajní nouzi se ručitel může zkusit dohodnout s rodiči nebo přáteli na finanční pomoci, protože jako ručitel u úvěru, který není řádně splácen, bude mít určitě negativní záznam v úvěrovém registru a nemůže tak čerpat ani jiný úvěr, který by použil na splacení dluhu u stavební spořitelny.

„V každém případě doporučuji okamžitě projevit aktivitu a nejlépe si ihned smluvit schůzku ve stavební spořitelně a pokusit se dojít k akceptovatelné dohodě o splacení vzniklého dluhu,“ říká na závěr Šťastná.

Na vaše dotazy odpovídá hypoteční specialistka Ing. Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Chceme s manželem v nejbližší době zažádat o hypotéku cca 1,4 mil. Kč. Stavební spoření nemáme, ale jsme klienti KB (máme zde běžný účet). Můžete nám poradit, jak začít? Nevíme, na koho bychom se obrátili o radu. Samozřejmě chceme takovou hypotéku, která by pro nás byla nejlepší.
Určitě vám doporučím dotázat se některého z poradců nezávislé poradenské společnosti, která spolupracuje s více bankami na trhu. Pokud chcete mít jistotu, že jste nešlápli vedle, požádejte takového poradce o kontakt na některého z jeho spokojených klientů a také žádejte, aby vám předložil několik řešení u více bank pro porovnání.
Konečná volba konkrétního hypotečního úvěru u jedné banky závisí na mnoha parametrech - ocenění zastavované nemovitosti, výši vlastních prostředků, požadavku na pevnou úrokovou sazbu nebo naopak volba pohyblivé úrokové sazby, požadavku na možnost předčasného splacení a případné rozhodnutí spojit hypoteční úvěr např. s překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření, který může hypoteční úvěr doplnit.
To vše by měl kvalitní a nezávislý hypoteční specialista s vámi probrat ještě před tím, než vám zpracuje několik srovnávacích variant řešení, včetně zjištění potřeby zabezpečení schopnosti splácet hypotéku.
 I když jste klienty Komerční banky, což tato banka určitě zohlední na nabídnuté výši úrokové sazby, může se najít i jiné výhodnější řešení než hypoteční úvěr v této bance. Může se stát, že nabídka hypotečního úvěru u jiné banky v balíčku zvýhodnění za aktivní účet vás povede i k takovému rozhodnutí, že si zřídíte účet u jiné banky. Ale znovu opakuji, že musí jít o individuální nabídku více řešení, ze které si vy sami vyberete.
V každém případě doporučuji poradenskou službu, která je poskytnuta bezplatně (a ta bývá mnohdy i s finančním zvýhodněním oproti nabídce, kterou byste získal jako klient žádající o hypotéku na přepážce banky), a která bude zahrnovat komplexní posouzení řešení vaší finanční budoucnosti s ohledem na individuální situaci a plány vaší rodiny. Nejlepší řešení hypotečního úvěru je řešení v komplexu celkového finančního plánu na míru. Ten přinese peníze navíc, včetně volby hypotéky podle vašich představ.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.