„V těchto dnech bylo odstraněno lešení z hlavního průčelí hradního paláce a odkryl se tak jeden z nejtypičtějších pohledů na hrad v nové podobě. Fasády paláce jsou obnovovány do podoby z poloviny 19. století, tedy do doby, v níž došlo k poslední přestavbě hradu,“ vysvětlil kastelán Miloš Dempír.

Nová barevnost fasád vychází podle něho z nalezených původních barevných vrstev. Proto jsou provedeny ve dvou tónech okrové barvy. Okna i dveře budou mít bílý nátěr.

„Přibudou ještě ozdobné mříže na terasách rovněž v bílých tónech. Díky takto provedeným pracím dochází k vyniknutí výjimečnosti Svojanova, kontrastu hradních zřícenin, do kterých byla vestavěna empírová zámecká stavba,“ upozornil kastelán.

Nově objevený kamenný žlab

Před dokončením a otevřením je dolní sál domu zbrojnošů, kde byly restaurovány omítky i původní dřevěné prvky. Okolí domu zbrojnošů dostalo novou úpravu snížením terénu se zakomponovaným nově objeveným kamenným žlabem.

Novinkou letošní sezóny jsou také kostýmované prohlídky a hradní lapidárium, ve kterém jsou instalovány kamenné fragmenty výzdoby bývalé kaple a domu zbrojnošů, nalezené při opravách v různých částech hradu. Lapidárium se nachází ve sklepení, které se návštěvníkům otevřelo zcela nově.

„Vzhledem k rozdělení prohlídkových okruhů na hradní a zámecký jsou rozdílné i kostýmy. Zámeckým okruhem provádějí průvodci v oblečení ve stylu 19. století, hradním v kostýmech gotických,“ dodal Dempír. V květnu je hrad otevřen denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. O víkendu 21. a 22. května je připraven oblíbený hradní jarmark.