Největší změny čekají koryto řeky od mostu na Komenského ulici až k vysokoškolským kolejím. Předpokládá se tu vedle stavby nových mostů mimo jiné i posunutí nynějších kamenných zdí. Nábřeží výrazně změní svou podobu.

„Realizace investice začne sice nejdříve v roce 2014, ale Povodí Moravy v současné době připravuje příslušnou dokumentaci, k níž se průběžně vyjadřujeme,“ uvedl olomoucký primátor Martin Novotný (ODS).

Tématem diskusí jsou podle něj i tzv. náplavky, které vzniknou pod novou nábřežní zdí v souvislosti s rozšířením koryta. „Povodí Moravy zatím předpokládá, že by k jejich zaplavování docházelo ročně průměrně po dobu asi třiceti dnů. Navrhujeme, aby ten uvažovaný počet dnů byl nižší, byť za cenu, že by náplavky byly užší a vyšší,“ poznamenal primátor.

Loďky i stezka pro cyklisty

Radnice má zájem na vytvoření takového prostředí v okolí řeky, které nesníží kapacitu koryta a zároveň by bylo přínosné pro rekreaci obyvatel i obraz města. Vzhledem k tomu, že kamenné náplavky budou zaplavovány, nepřipadá tu v úvahu budování stálých zařízení. „Možností, jak prostor využít, je však i tak hodně,“ konstatoval už dříve Novotný. Podle něj by tu mohla vzniknout například stezka pro cyklisty a maminky s kočárky, nábřeží by mohlo být vybaveno mobiliářem, může tu být sezónní občerstvení i možnost plavby na loďkách.

„Podobné odpočinkové zóny vznikají ve spoustě měst, kterými protékají řeky,“ zdůraznil Novotný s tím, že radnice chce usilovat mj. i o to, aby lidé měli lepší přístup k řece než dosud. Druhá etapa realizace protipovodňových opatření v Olomouci má navázat na první, která byla ukončena v roce 2006. V rámci této investice za 470 miliónů korun došlo mj. k výstavbě nového obtokového kanálu a dvou nových mostů.

Další fáze protipovodňových opatření má být ještě podstatně dražší. Kromě Povodí Moravy se na ní bude podílet i město a kraj, jejichž největší investicí bude zřejmě stavba dvou nových mostů u Bristolu a na Masarykově ulici.

Hlavním smyslem prací je zvýšení kapacity koryta řeky Moravy tak, aby bylo schopno zabránit rozlivu až tzv. 330leté vody, což představuje průtok 650 kubíků za sekundu. Při povodni v roce 1997 protékalo městem podle odhadů až 860 krychlových metrů vody za sekundu.