Zatímco rodiny s vyššími příjmy využívají i 4-6 stavebních spoření na všechny rodinné příslušníky, rodiny s menšími příjmy si tolik smluv nemohou dovolit. Je nutné si uvědomit, že státní podporu klientům stavebních spořitelen platíme všichni z našich daní.

„Ze snížení státní podpory jsou klienti stavebních spořitelen povětšinou roztrpčení, říká ze své zkušenosti Jan Lener z Broker Consulting a dodává: „V tuto chvíli ale mohou udělat pouze dvě věci, smířit se s nižší podporou nebo dát peníze jinam. V úvahu připadají zejména pravidelné měsíční investice (otevřené podílové fondy), které se již poměrně dobře zabydlely i u nás.“

Otevřené podílové fondy investují do různých cenných papírů (akcie, dluhopisy, státní dluhopisy), což dělají také penzijní fondy, banky i stavební spořitelny. Jaké jsou výhody a nevýhody otevřených podílových fondů, kterých existuje jen v Čechách mnoho set?

Výhody
1. Možnost vysokého výnosu, který převyšuje i stavební spoření „po staru“.
2. Široká nabídka a možnost využití tzv. inteligentních portfolií, které snižují riziko.
3. Peníze jsou kdykoliv do měsíce zpět k dispozici.
4. Průhledné a relativně nízké vstupní poplatky ve výši 0,5 – 5 % z investice.
Nevýhody
1. Riziko. Výnos není garantovaný a špatný vývoj na trhu v kombinaci se špatně zvolenou investiční strategií může celou investici poslat i do mínusu.
2. Výpisy, které investiční společnosti zasílají investorům, nejsou vždy zcela srozumitelné a je nutné se v nich naučit číst.
3. Investování není složité, ale přece jen není tak jednoduché jako sepsání smlouvy o stavebním spoření. Ke správně zvolené strategii je zapotřebí pomoc investičního specialisty.

Otevřené podílové fondy nabízejí možnost, jak na změny ve stavebním spoření vyzrát, pro hodně konzervativní spotřebitele bude ale i nadále hrát prim stavební spoření.

Na Vaše dotazy odpovídá Květa Šťastná, hypoteční specialistka Broker Consulting.

Potřebujeme jako rodina poradit v oblasti financování bydlení. Chceme koupit domek (zatím jen ústní rezervace) za 3 200 000 Kč a ihned provést jeho úpravy za cca 300 000 Kč. Náklady celkem jsou tedy 3 500 000 Kč. Financovat chceme z těchto zdrojů - prodej družstevního bytu - 2 000 000 Kč, vlastní zdroje 250 tisíc korun. Dále máme já i manžel stavební spoření - ale ještě nespoříme celou vázací dobu, kde máme každý cca 70 000 Kč - řekněme tedy vlastní zdroje asi 2 400 000 Kč. Jaké je pro nás nejlepší řešení dofinancování cca jednoho miliónu korun? Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření?

V současné době porovnáním aktuálních úrokových sazeb vychází jednoznačně výhodněji hypoteční úvěr. Zde lze získat úrokovou sazbu i pod 4% p.a., nejnižší sazba na trhu je tzv. float sazba Unicredit banky a.s. Volba konkrétní banky a typu hypotéky závisí na více faktorech, proto bych doporučila schůzku s nezávislým finančním poradcem, který vám podrobně vysvětlí podmínky možných nabídek hypoték, možnosti a výhody i nevýhody jednotlivých typů. [celá zpráva]

V tuto chvíli z uzavřeného stavebního spoření nezískáte úvěr v potřebné výši jinak, než jako tzv. překlenovací úvěr s úrokovou sazbou převyšující 4% p.a. a některé stavební spořitelny mají dokonce úrokovou sazbu přesahující 5% p.a. Navíc až do doby přidělení cílové částky (splnění podmínek pro čerpání tzv. řádného úvěru) splácíte úrok z celé výše cílové částky a zároveň spoříte. Tato varianta vyjde podstatně dráž oproti hypotečnímu úvěru s anuitní splátkou, kdy částka zaplaceného úroku obsažená ve splátce se s klesajícím dluhem již od počátku postupně snižuje.

Ani po přidělení cílové částky nebudete mít výrazně nižší úrok, protože úročení přidělených úvěrů se při dvouprocentním úročení vkladů pohybuje od 4,75 % p.a. do 5 % p.a. Nejnižší dosažitelný úrok z přiděleného úvěru 3,5% p.a. u Raiffeisen stavební spořitelny je na druhé straně zaplacen vyšším 5% úročením překlenovacího úvěru a nízkým pouze 1% úročením vkladů po dobu trvání spořící smlouvy.

Nicméně bych vám poradila ještě zvážit použití uváděných vlastních zdrojů a výši požadovaného úvěru. Protože na stavebním spoření nespoříte ještě celou dobu, stojí za úvahu i dospoření do konce vázací doby. Finanční prostředky pak můžete použít na cokoliv, např. i na dovybavení domu. Rovněž vlastní zdroje, pokud jsou v uváděné výši 250 tisíc korun vaše jediné, nemusí být použity v plné výši do koupě nemovitosti. V rámci zpracování rodinného finančního plánu doporučujeme klientům vytvořit si finanční rezervu na pokrytí min. tříměsíčního příjmu. V případě úvěrového závazku bych vám doporučila vytvořit si finanční rezervu ještě o něco vyšší. Čerpaný hypoteční úvěr by byl sice o cca 200 tis. vyšší, ale zůstaly by vám finanční rezervy na neočekávané výdaje nebo případné dočasné snížení příjmu z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání.

Financování nového bydlení v souladu s celkovým finančním plánem rodiny považuji za nejlepší řešení vůbec. Jeho vypracování je bezplatné a zkušený finanční poradce najde optimální finanční řešení nejen vašeho bydlení, ale všech budoucích situací ve vašem životě tak, aby finance byly celkově využity vždy co nejefektivněji.

Dcera s manželem by chtěli koupit družstevní byt a potřebují si půjčit 100% hodnoty nemovitosti. Poradíte mi u jakého peněžního ústavu by výše uvedených 100% hodnoty nemovitosti dostali a za jakou úrokovou sazbu? Jsou bezdětní a příjem mají okolo 35  tisíc korun měsíčně.

Odpovím na Váš dotaz v obecné rovině, protože pro konkrétní řešení je třeba znát dva základní údaje: tj. cenu bytu a zda je možnost v budoucnu odkoupení družstevního bytu do osobního vlastnictví. U nižších cen družstevních bytů lze využít překlenovací úvěry ze stavebního spoření, které až do výše 500 tis. Kč lze získat i bez potřeby dalšího zajištění. Úrokové sazby se u těchto úvěrů pohybují nad 6% p.a.

Pro vyšší ceny družstevních bytů je vhodným typem financování hypoteční úvěr, případně kombinované financování překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření na cca 20 % ceny a zbývající části ceny hypotečním úvěrem.

 

Úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou v současné době více než příznivé (na trhu lze získat hypoteční úvěr s úrokovou sazbou pod 4 % p.a.), ale v případě čerpání hypotečního úvěru je třeba mít vhodnou nemovitost do zástavy. Právo užívání družstevního bytu nelze použít k zástavě, tzn. je třeba mít buď písemný příslib družstva na odprodeje kupovaného bytu do osobního vlastnictví ve lhůtě nejlépe do jednoho roku, případně mít možnost nabídnout jinou vhodnou nemovitost do zástavy úvěrující bance.

Pokud bude možné budoucí odkoupení družstevního bytu do os. vlastnictví, lze čerpat tzv. předhypoteční úvěr. Jeho čerpání je spojeno s poplatkem navíc (2 tis. Kč) a také s vyšší úrokovou sazbou pohybující se v rozmezí 5,5 až 6,5 % dle dalších kritérií a volby úvěrující banky. Po převodu vlastnictví bytu je předhypoteční úvěr nahrazen „klasickým“ hypotečním úvěrem s úrokovou sazbou nižší, kdy na trhu lze získat při výši úvěru do 80 % zást. hodnoty bytu i úrokovou sazbu pod 4 % p.a. Pokud by se jednalo o 100% hypotéku, pak zde je sazba vyšší a pohybuje se v rozmezí 5,5 až 6,5 % dle dalších kriterií a volby úvěrující banky.

Nejlevnější a nejjednodušší řešení je pořízení bytu se současným zastavením jiné nemovitosti. Úroková sazba pro 100% hypotéku by se pohybovala v rozmezí 5,5 až 6,5 %. Při kombinovaném financování by bylo možné 15 až 20 % ceny financovat překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření (úrok z překlenovacího úvěru nad 6 % p.a., po přidělení snížení úroku na 3,5 až 5 % p.a. dle volby tarifu a stavební spořitelny) a 80 až 85 % z ceny by bylo možné financovat hypotečním úvěrem s úrokem kolem 4 % p.a. dle zvolené banky a doby fixace úrokové sazby.

Pokud jsou dcera s manželem bezdětní a nejsou zatíženi splátkami jiných vysokých úvěrů, pak úvěr získají bez problémů. Volba konkrétní banky a typu hypotéky závisí na více faktorech, proto bych doporučila schůzku s nezávislým finančním poradcem, který vám podrobně vysvětlí podmínky možných nabídek hypoték, možnosti a výhody či případné nevýhody jednotlivých typů hypotečníc h úvěrů. Nezávislý finanční poradce, jehož služby jsou bezplatné, zároveň poradí s přípravou podkladů tak, aby vlastní proces získání hypotéky byl pro žadatele co nejjednodušší.

Jako bonus navíc můžete získat rozvahu celkové finanční situace rodiny, její cíle a potřeby i v budoucích letech a pomocí komplexního finančního plánu přinést rodině další úspory a peníze navíc.