Dětské centrum Discovery, jež má podobu třinácti vajec, by mělo být postaveno v Drážďanech-Bühlau. Záměrem architektůze studia GPAC bylo školku navrhnout tak, aby zároveň mohla sloužit jako "sběrna" sluneční energie.

Zelená školka

Architekti představili svůj koncept, který neopomíjí energetické problémy planety, klimatické změny, uchování energetických zdrojů a snižování emisí CO2. S ekologickou výukou a správnými návyky se může začít již u dětí předškolního věku, proto designéři nabídli řešení v podobě návrhu ekoškolky.

Centrum Discovery by mělo být energeticky soběstačné, bude recyklovat dešťovou i odpadní vodu. Konstrukce a materiály budou využity tak, aby byly nenáročné na údržbu. Zároveň zde bude vytvořeno příjemné a harmonické prostředí, které probudí u dětí smyslové a hmatové vnímání.

Budova, přestože je jedinečná svými tvary a rozsahem, harmonicky zapadá do okolního prostředí. Jednotlivá velká vejce jsou zasazena do zeleného trávníku. Osa hlavní budovy probíhá od jihovýchodu k severozápadu, stavba tak bude osvětlena přirozeným denním jasem.  

Parkoviště i koupaliště

Vchod se nachází na severní straně budovy vedoucí z ulice Bautzner Strasse. Dvě cesty povedou do mateřského centra. Pro zaměstnance a návštěvníky mateřské školky a návštěvníky plánovaného koupaliště je plánováno padesát parkovacích míst.

Vzorem pro plánování stavby bylo především dítě a model porozumění dětem. Proto jsou jednotlivá vajíčka konstruována tak, aby se otáčela, a tím probouzela v malých návštěvnících zvýšenou potřebu hravosti a fantazie. Stavba u nich podporuje vnímání prostoru prostřednictvím sluchu, zraku, čichu i hmatu. Zároveň se zde budou vyučovat řemesla, umění, konat divadelní představení.

Souhra světel a stínů

Pokoj nazvaný Bluff Blind Man může být při zatemnění využíván jako hvězdárna či planetárium. Skleněné střechy vajíček budou mít různé grafické nápady či květinové vzory, zároveň se budou moci otevírat a zavírat, a tím bude uvnitř vznikat zajímavá hra světla a stínu. 

Hned u vchodu budou hlavní šatna a parkovací plochy pro kočárky, pak kancelář ředitele a kuchyň s kompletním skladováním prostorem pro likvidaci odpadu. V horní části objektu bude konferenční salonek, hygienické zázemí a šatny pro personál. Prostory pro technické a údržbové práce budou umístěny na suterénu.

V každém vajíčku budou zvláštní toalety a sprchové kouty, zároveň pódium, které bude sloužit jako úložný prostor. V exteriéru jsou travnaté kopce, jež slouží jako skladiště hraček na ven.