Prostředky do stavebního spoření je možné vkládat buď v pravidelných měsíčních splátkách nebo i jednorázově. A to buď hned po uzavření smlouvy nebo i formou mimořádného vkladu v průběhu spoření. Vložíte-li do stavebního spoření celý vklad hned po uzavření smlouvy, budou vaše peníze zhodnocovány 2% úrokem (resp. úrokem uvedeným ve smlouvě) a každý rok vám bude připsána adekvátní výše státní podpory.

Výše úroků bude každoročně vypočítána z celkové částky vámi uložených prostředků včetně již připsaného zhodnocení a státní podpory. O své spoření se pak nebudete muset celých šest let starat. Na druhou stranu ale také nebudete moci s uloženými penězi těchto šest let nakládat. Jedná se tedy o poměrně nelikvidní formu spoření, která není vhodná v případě, že peníze chcete mít k dispozici jako operativní finanční rezervu.

Při předčasném zrušení stavebního spoření vás čeká zaplacení sankčního poplatku a ztráta nároku na státní podporu za celou dobu spoření, tzn. i zpětně. Ve srovnání s jinými formami uložení peněz, jako je např. spořicí účet, je výhodou stavebního spoření osvobození úroků od 15% srážkové daně. Možným řešením, jak co nejvýhodněji zhodnotit vaše peníze, může být kombinace spořicího účtu a stavebního spoření. Při uložení vašich peněz na spořicí účet a jejich postupném přesouvání na stavební spoření dosáhnete vyšší likvidity a zároveň i všech výhod, které přináší stavební spoření.

Optimální výše vložené částky

Jakou částku se vyplatí jednorázově vložit do stavebního spoření, abyste maximálně využili všech možností, které nabízí? Podle parametrů SSČS platných koncem roku 2009 vychází optimálně jednorázový vklad ve výši 109 000 Kč při výši cílové částky 140 000 Kč a počátku stavebního spoření k 1. 1.

Pokud jste v situaci, kdy máte možnost v průběhu stavebního spoření uložit jednorázově větší mimořádný vklad, vždy si dobře pohlídejte výši cílové částky. Při jejím překročení se může výrazně změnit výhodnost tohoto produktu. Této problematice byly věnovány ve Finanční poradně samostatné články.

Ze svého stavebního spoření jsem požádala o meziúvěr a následný úvěr na koupi družstevního bytu pro dceru. Mohu si úroky odečíst ze základu daně? V bytě nebydlím, bydlí tam dcera s vnukem.

Daňový základ byste mohla snížit o zaplacené úroky z poskytnutého úvěru v případě, že na základě pořízení daného družstevního bytu máte členství v bytovém družstvu. Pokud byt užívá dcera ke svému trvalému bydlení, splňujete podmínky pro uplatnění odečtu (byt užívá žadatel o úvěr nebo jeho přímí rodinní příslušníci – přesný výčet najdete v zákoně č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů).

Pokud byste však členství v družstvu spojené s nájmem úvěrovaného bytu neměla a členkou družstva je vaše dcera, pak si nemůžete snížit daňový základ o zaplacené úroky.

V případě, že členství v družstvu má na základě pořízení úvěrovaného bytu dcera, pak se ještě nabízí možnost snížení daňového základu u vaší dcery v případě, že bude účastníkem úvěrové smlouvy jako spoludlužník.

Prosím o sdělení, jaký typ úvěru, popřípadě, u které banky, je nejvýhodnější při koupi rodinného domu v hodnotě 1 600 000 Kč, který chci 100% financovat půjčkou. Je lepší si vzít hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření? Jsme tříčlenná rodina s měsíčním příjmem 50 000 Kč. Plánovaná rekonstrukce, kterou budu financovat z vlastních prostředků, bude stát dalších asi 1 500 000 korun.

Pokud situaci chápu správně, chystáte se koupit rodinný dům v hodnotě 1 600 000 Kč a pak jej za přibližně 1,5 miliónu korun zrekonstruovat. V této situaci máte několik možností. Rozhodnete-li se čerpat hypotéku pouze na koupi domu, půjde pravděpodobně o tzv. 100% úvěr. Tyto typy hypoték patří k nejdražším účelovým úvěrům a jejich získání je navíc často komplikováno složitějším prokazováním bonity. Ve vašem případě je použití tohoto drahého úvěru zcela zbytečné.

Plánujete-li provést rekonstrukci ihned po koupi domu, je pro vás určitě lepší variantou udělat si odhad ceny budoucí včetně rekonstrukce a financovat koupi i rekonstrukci nemovitosti jedním úvěrem. Díky tomu, že máte k dispozici vlastní finanční prostředky, si budete moci zvolit sami, v jaké výši je do transakce vložíte a kolik si ponecháte jako finanční rezervu.

Tím, že hypotéka nebude v tomto případě 100%, získáte výhodnější (nižší sazbu) úvěrové podmínky. Část vlastních prostředků byste si ale určitě měli ponechat jako rezervu. Při vašich příjmech by výše rezervy měla činit alespoň 300 000 Kč. Tyto vlastní finanční prostředky můžete zhodnocovat zainvestováním např. do podílových fondů, kde může být výnos stejný nebo i vyšší než úrok hypotéky.

Při investování je ale třeba vždy myslet na možné riziko znehodnocení vložených prostředků a proto je třeba správnou volbu formy investice konzultovat na základě vašeho investičního profilu s nezávislým finančním konzultantem.

Pokud se týká přesného určení vhodného typu úvěru, nelze vzhledem k často se měnícím sazbám bank a stavebních spořitelen, obecně určit nejvýhodnější variantu. Důležitým faktorem bude mj. délka splácení a část nemovitosti, jež bude úvěrem financována. Bude potřeba oslovit více bank a stavebních spořitelen nebo si nechat zpracovat nezávislé porovnání.

Na vaše dotazy odpovídali Květa Šťastná a Vít Pavelčák ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.