Vstříc Praze 2 vyšlo město, primátor Pavel Bém (ODS) má podepsat memorandum o budoucnosti někdejšího Dobytčího trhu příští týden. Není jasné, kdo revitalizaci největšího náměstí u nás odhadovanou na půl miliardy korun zaplatí.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) včera řekla, že si už se šéfem magistrátních památkářů Janem Kněžínkem vyjasnila postoje. „Naše představy se lišily ve slovíčkách,“ uvedla Černochová.

Garáže u radnice nebudou

Jediným projektem, podle něhož se v roce 1998 upravovala část náměstí před Novoměstskou radnicí, je návrh na rehabilitaci parku s obvodovými stromořadími po jeho obou stranách. Přestože s ním souhlasili po mnoha připomínkách i památkáři, radnice od projektu upustila. „Hodilo se jim schovat za názor občanů, že se na Karlově náměstí nesmí nic pokácet. Nechtěli jsme kácet tolik stromů v památkově chráněném parku, naopak se jich mnoho vysazovalo,“ řekla Právu architekta Magdalena Dandová, spoluautorka projektu. Poznamenala, že se podařilo zabránit podzemním garážím u Novoměstské radnice.

„Nikdo z nás nedopustí, aby na Karlově náměstí docházelo k nějakým holosečím, nikdo z nás nedopustí, aby se na náměstí měnil územní plán,“ řekla Černochová. Praha 2 předloni uspořádala ideovou urbanistickou soutěž, v níž nejvyšší, druhou cenu získal návrh architektů Vladimíra a Kryštofa Štulcových a Jana Vrany. Předpokládá např., že spojnice mezi Ječnou a Resslovou ulicí, kudy jezdí i tramvaje, povede po mostě a park bude pod ním.

„Kupodivu veřejnost nereagovala tak negativně, jak jsem očekával,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jiří Paluska (ODS). Vydání nového územního rozhodnutí podle něho potrvá přes rok, projekt architektů Dandové a Jaromíra Kosnara ho přitom už má.

Do pěti let má být hotovo

Místostarosta odhadl, že první práce na náměstí, až se podaří dojednat podrobnosti s památkáři a vytvořit podle nich výsledný projekt, by mohly začít za dva roky. Do pěti let prý má být hotovo. Úpravám náměstí musí předcházet archeologický výzkum, a to zejména v místech, kde stávala od dob Václava IV. do josefínských reforem kaple Božího těla, v níž bývala mj. uchovávána a vystavována husitská kompaktáta, která v českých zemích zakotvila princip náboženské tolerance. Kaple stávala uprostřed náměstí, kousek od osy ulic Resslova – Ječná.

Vítězná studie předpokládala vybudování kavárny, kiosku a dětských hřišť. Ještě letos se mají na Karlově náměstí objevit množství městských kamer, za peníze Prahy 2 se pak má instalovat závlahový systém.