„Jedná se o velmi kvalitní předválečnou funkcionalistickou architekturu,“ řekl Právu Pavel Domanický z plzeňského Národního památkového ústavu (NPÚ). Rozsáhlý objekt architekta Václava Kleina byl dokončený těsně před válkou a původně sloužil jako základní škola.

„V té době byla nejmodernější v republice, dokonce měla i svoji hvězdárnu, z níž se dodnes zachovala kopule,“ podotkl Domanický. Svému původnímu účelu však stavba sloužila jen krátce. Němci ji proměnili v lazaret a zdravotnické zaměření jí už zůstalo – až do roku 2007 sloužila jako porodnice, pak její funkci převzal moderní pavilón ve fakultní nemocnici.

Nyní je budova nevyužitá. „Je to pro nás přebytečný majetek, hledáme nového vlastníka,“ sdělila mluvčí nemocnice Renata Jenšíková. „Na to, zda nám prohlášení objektu za památku zkomplikuje situaci, neumím odpovědět,“ dodala Jenšíková.

Památkou je i zahrada a parčík

Podle Domanického je nejcennější vnější vzhled budovy, některé interiéry i architektonické detaily.
Památková ochrana se ale vztahuje i na někdejší školní zahradu, její oplocení a parčík před areálem.

Statut památky získaly i dvě další školní budovy – bývalá sušická C.k. česká vyšší reálka, dnes gymnázium, a novorenesanční stavba z roku 1892 v plzeňské Husově ulici 11, v níž působí Západočeská univerzita.

„Je to jedna z nejlépe dochovaných staveb svého druhu u nás,“ podotkla Jana Bukovská z NPÚ.
Památková ochrana se už vztahuje i třeba na budovu bývalé škodovácké kantýny, takzvaný ASAP. „Byla postavena unikátní metodou lepené rámové konstrukce,“ uvedla Bukovská.

Dočkalo se i několik jiných technických objektů – například věžový vodojem v Heřmanově Huti, Frantův mlýn u Manětína či Liteňský mlýn ve Slatině u Chudenic.

„Má i dochované původní vybavení – mlýnské složení je z roku 1778,“ připomněla Bukovská.