„Trhlina je vždy vážná věc. Ta na Masných krámech sice nemusí vyvolávat zděšení, nikoho neohrožuje, není to ale ani žádná banalita,“ řekl Právu Jaroslav Fořt, statik, kterého na základě doporučení památkářů přivolalo vedení Západočeské galerie, jež má v nepřehlédnutelné stavbě své expozice.

Názory na vznik trhlin se různí. „Mohou souviset s nedávnou stavební činností na nedalekém mostě. Navíc podloží může být výrazně narušeno po povodních v roce 2002,“ podotkl šéf památkového odboru magistrátu Petr Marovič. Další možností je negativní vliv tramvají, které projíždějí jen několik metrů od budovy. Statik však tyto teorie hodnotí skepticky. „Nevěřím ani na dopravu, ani na opravu mostu, ani na povodně, tak vysoko voda nesahala. Domnívám se, že ty trhliny jsou už starší, akorát je nikdo neměl na zřeteli,“ uvedl Fořt a dodal: „Zřejmě souvisí s dostavbou bočních křídel, s jejich založením. Budu muset zajít do archívu a zjistit, kdy se to vlastně budovalo.“

Několik menších trhlin je i v zadním štítu Masných krámů. „Podle architektů jsou to ale jen praskliny v omítce, nejdou do hloubky,“ sdělil ředitel Západočeské galerie Roman Musil.

Řešení jsou různá a také různě drahá

O dalším postupu ohledně čelního štítu se bude jednat po Novém roce. „Pravděpodobně na budovu umístíme sondy,“ konstatoval Fořt.

„Zdivo mohou svázat spony, ty ale vlastní problém neodstraní. Přezdění zdiva je u památkově chráněného objektu vždy problém a je otázka, zda jít do základů,“ poznamenal statik.

Vybetonování podloží je jedna z možností, jak zastavit další praskání. „Řešení jsou různá, ale také různě drahá,“ uzavřel Marovič. Masné krámy mají svůj název po tržnici, která zde stála už od roku 1392. Nynější stavba pochází ze 16. století, v roce 1856 prošla novogotickou přestavbou, svému původnímu účelu sloužila ještě v minulém století.

Chátrající budovu zachránil před demolicí projekt na její využití pro Západočeskou galerii, od roku 1972 funguje jako ojedinělá výstavní síň.