Příliš mnoho času na to ale není. Město následující dvě pondělí pořádá dvě přednášky pro veřejnost, námitky lze podat na veřejném projednání 23. listopadu. Jde o jediné veřejné projednání obsáhlého plánu, který má v Praze platit od roku 2012 do roku 2027 a zakotvit na tu dobu možné využití jednotlivých pozemků.

Připomínky, jež nejsou po projednání závazné, a také námitky lze podat až do 9. prosince. Pražští zelení už vystoupili s požadavkem, aby veřejné jednání o plánu bylo z technických důvodů více než jedno. Obávají se, že plán umožní stavět kontroverzní projekty.

Podle mluvčí Útvaru rozvoje města Karoliny Kudynové si nemusejí lidé chodit prohlížet výkresy přímo do Škodova paláce v Jungmannově ulici, lze si je prohlédnout přes internet (www.uppraha.cz). Podle Kudynové lze koncept také elektronicky připomínkovat.

Koncept přístupný i na internetu

„Systém širšímu počtu občanů zpřístupňuje možnost sdělit své představy o budoucí podobě města, či konkrétního území,“ uvedla mluvčí. Lidé ale na internet nespoléhají, hned v první den si jich desítky přišly do Škodova paláce prohlédnout koncept, který má podle Kudynové představovat „výrazný pozitivní posun k ekologickému pojetí rozvoje města“, ve fyzické podobě.

„Některé výkresy jsou zpracovány ve variantách. Závazná část je v měřítku 1:10 000,“ přiblížila mluvčí.

Tvůrci dali do vínku novému plánu výškovou a prostorovou regulaci staveb i regulaci jejich rozrůstání do volné krajiny, zakotvení zeleného pásu po obvodu města i rozvoj rekreačních území, nezapomínají však na tzv. území rozvojová, která by investoři mohli přetvořit. Po konceptu územního plánu musí vzniknou návrh plánu nového, i ten lze připomínkovat.