Jak si Češi pojišťují své nemovitosti?

Pojištění nemovitostí je u nás jedním z nejtradičnějších a nejrozšířenějších druhů pojištění, většina občanů má svoji nemovitost nějakým způsobem pojištěnu. Je to dáno i tím, že v Česku lidé daleko častěji pojišťují svůj majetek než život. Nicméně průměrná doba trvání smlouvy je osm až deset let, což je hodně.

Proč?

Protože cena nemovitostí, stavebních materiálů i prací roste. Člověk, který si řekněme v roce 2000 pojistil svůj dům na částku jednoho miliónu korun, ho vzhledem k vývoji cen nemovitostí bude mít v roce 2009 už podpojištěn. Dojde-li pak ke škodní události, pojišťovna nemůže klientovi vyplatit stejné pojistné plnění jako ve chvíli, kdy byla pojistná částka ještě aktuální.

Co je to podpojištění a jaké jsou jeho důsledky?

Je to stav, kdy pojistná částka neodpovídá reálné hodnotě nemovitosti. V případě pojistné události pak pojišťovna hradí škodu pouze částečně v poměru k podpojištění, To znamená, buduli podpojištěn o 50 %, pojišťovna bude na základě původní smlouvy rovněž krátit své plnění o 50 %.

Jak se vypočítává hodnota nemovitosti pro pojištění?

Aspektů ovlivňujících pojištění je více. Počítá se mimo jiné obytná plocha, typ budovy, pojišťovna zohledňuje rozdíly mezi přízemní a patrovou budovou, tvar střechy atd. Svou roli hraje stav nemovitosti a její provedení – tedy zda je postavena ze standardních či nadstandardních materiálů, přihlíží se i k lokalitě. V praxi to probíhá tak, že pojišťovací zprostředkovatel vypočítá hodnotu domu podle tabulek, které má k dispozici, a následně se s majitelem dohodne, zda spočtená hodnota odpovídá jeho představám a realitě.

Čili dům, který má hodnotu řekněme dva milióny, nemohu pojistit na čtyři milióny, i kdybych byl ochoten si připlatit?

Teoreticky můžete, nicméně při likvidaci pojistné události nedostanete čtyři milióny, protože hodnota nemovitosti objektivně odpovídá pouze dvěma miliónům. To, co je nad rámec skutečné hodnoty, by tedy pojištěnec platil zbytečně. Rozhodující je nikoli subjektivní přání majitele, ale objektivní hodnota nemovitosti.

V jakých cenách se při pojistné události vypočítává plnění – v současných, nebo v cenách platných v době uzavření pojistky?

Klient si při sjednání smlouvy může sám vybrat, zda v případě škodní události bude odškodněn v nových cenách, nebo v cenách obecných (časových), to záleží na jeho rozhodnutí. Současný trend je takový, že většina lidí uzavírá smlouvy na pojištění v nových cenách.

Jde o jednu z výslovných podmínek smlouvy, anebo je to psáno „drobným písmem“?

Je to jedna z důležitých podmínek smlouvy, která má vliv i na výši pojistného.

Jak často by měl klient upravovat pojistné, aby byl pojištěn na reálnou hodnotu nemovitosti?

Podle mého názoru je optimální jednou za tři roky zkontrolovat pojistnou smlouvu a ověřit si, zda sjednaná suma pojištění odpovídá současné hodnotě domu. Zejména pokud v průběhu této doby došlo k rekonstrukci či k investicím do vybavení, které nemovitost zhodnotily.

Jak postupovat při navýšení pojistky?

Postup je jednoduchý. Po dokončení modernizace oznámíme pojišťovně rozsah investic a následně můžeme adekvátně navýšit pojistnou částku.

Vyžaduje se k doložení změn fotodokumentace?

Pokud šlo o nestandardní úpravy, které podstatně navýšily pojistnou hodnotu, je vhodné mít i příslušnou fotodokumentaci.

Jak je to s pojištěním staveb v případě hypotéky?

Pojištění stavby patří mezi podmínky poskytnutí hypotéky. Pojistné je obvykle vinkulováno ve prospěch banky, takže v případě škodní události musí klient banku požádat o tzv. devinkulaci. Jen tehdy může pojišťovna vyplatit peníze přímo klientovi. Je to podobné jako u leasingu aut.

Pojišťoven je na našem trhu celá řada, každá tvrdí, že nabízí nejlepší podmínky. Jak si má zájemce o pojištění vybrat?

Rozhodující je zvolit si, na jaká rizika chci být pojištěn a následně si z nepřeberného množství pojistných produktů na trhu vybrat ten, který nejlépe vyhovuje mým potřebám.

Kde najdeme srovnání?

Na webových stránkách České asociace pojišťoven jsou uvedeny informace o jednotlivých pojišťovnách a druzích pojištění. Případně můžeme navštívit stránky www.pojistimajetek.cz, kde jsou informace o pojištění majetku a domácností.