A nebyl sám, kdo se ostře postavil proti přezíravému postoji úředníků a zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Nemůžete všechno smést se stolu, jako to děláte už deset let,“ řekl Bohin.

„Pár lidí bude mít z prodeje pozemků, kudy má vést okruh z Ruzyně přes Suchdol dále do Březiněvsi, velký vejvar, ale vy ještě opletačky se zákonem,“ dodal. I včerejší ústní jednání bylo v rozporu se zákonem, proto zastupitelé dotčených obcí, kterých se sešla více než stovka, žádali jeho zrušení.

Chybí vyjádření ministerstva

Stavební úřad se totiž chová, jako by měl v ruce všechny potřebné dokumenty. Opak je ale pravdou. Chybí to podstatné, a sice stanovisko ministerstva životního prostředí o vlivu stavby na prostředí, tedy EIA. Před rokem vyzval magistrát ŘSD, aby do konce letošního února stanovisko stejně jako další doklady předložil, jinak vyhrožoval, že řízení zastaví. Stanovisko nemá, ale jede se dál.

„Spokojili jsme se s jinými informacemi, které jsme vyhodnotili jako dostačující,“ bezostyšně uvedl Jiří Štětina ze stavebního odboru. Doplnil, že úřad čerpal z vyjádření odboru dopravy, který prý zatížení oblasti vyhodnotil jako vyhovující.

„Jak může odbor magistrátu vyhodnocovat něco, co má dělat nadřízený orgán,“ podivil se zastupitel Suchdola Václav Beneš. Připomněl studii, podle níž bude po okruhu, který povede nejen městskými částmi, ale i okrajem chráněných oblastí, jezdit v roce 2015 denně 68 tisíc osobních a 15 tisíc nákladních aut, v roce 2040 pak osobních o deset tisíc a nákladních o pět tisíc více.

Levnou variantu nechtějí

Starosta Suchdola Petr Hejl se snažil zjistit, na základě jakých vládních usnesení se ředitelství silnic a dálnic rozhodlo prosazovat právě tuto, tzv. jižní variantu za 30 miliard korun, když lidmi a obcemi prosazovaná severní by byla až o třetinu levnější.

Ředitel závodu Praha ŘSD Robert Wolf nejprve chtěl odpovídat písemně, protože evidentně nevěděl, co říct. „Pro nás jsou závazné jiné dokumenty jako například územní plán,“ nakonec ze sebe vysoukal. Také na několikrát opakovanou otázku, proč stavební úřad nerespektuje správní řád a řízení nezastaví, Hejl odpověď nedostal.

Pouze výmluvy, které přítomní hodnotili výkřiky typu: „Nedělejte nám přednášky jako od Kim Ir Sena, na to už nemáme náladu“ či „Deset let si mysleli, že to převálcujou, ale neuhrajou to“.

Dálnice přes obec

Jaroslav Korf ze sdružení Nad Drahaňským údolím konstatoval, že v dokumentaci k silničnímu okruhu jsou zamlčeny některé skutečnosti. „Zamlčujete, že se jedná o mezinárodní dálnici, tedy transevropskou silniční síť,“ řekl. Tyto komunikace však musejí míjet sídelní celky, a nikoli je protínat jako prosazovaná jižní varianta. „Už to byl důvod, aby úřad řízení zastavil,“ dodal.

Město prosazuje trasu jih a primátor Pavel Bém(ODS) se nechal slyšet, že Suchdolu neuškodí, protože před ním auta vjedou do tunelu.