Z prodeje bytů očekává magistrát zisk kolem 70 milionů korun. Po ukončení tohoto prodeje zůstane městu necelá tisícovka bytů, oznámil náměstek primátorky Tomáš Hybner.

Jako první přijdou na řadu v příštím roce bytové domy ve Vodárenské a Krušnohorské ulici. Začne se také připravovat prodej bytů v Mládežnické ulici, uvedl Hybner.

Ceny se budou lišit byt od bytu, protože hlavním kritériem pro prodej budou znalecké posudky. Magistrát je nechá zpracovat na každý byt.

"V každém z domů samozřejmě vzniknou sdružení vlastníků, která budou i partnery pro jednání s městem," uvedl náměstek.

O chystaném prodeji byli všichni nájemníci městských bytů, jichž se týká, v předstihu informováni.

Po prodeji bytů ve Vodárenské, Krušnohorské a Mládežnické ulici už město s tak rozsáhlou transakcí nepočítá. Necelou tisícovku bytů si ponechá minimálně další dvě desetiletí. ětšina z těchto bytů byla postavena v uplynulých třech letech se státní dotací. Město je proto nemůže prodávat právě po dobu 20 let