Ta by měla odstranit všechny problémy zákona. Novela řeší mimo jiné povolování souboru staveb. Pokud například stavebník staví současně rodinný dům a vedle něj garáž, projedná to stavební úřad prostřednictvím jednoho povolení.

Předloha dále mění režim stavby plotů. Například všechny ploty vyšší než 1,8 metru hraničící s veřejným prostranství podle současného platného stavu vyžadují stavební povolení a nesmí být postaveny svépomocí.

Stavebník musí předložit projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou. "Jsem přesvědčen, že současná právní úprava neodůvodněně zatěžuje stavebníky," podotkl Čunek.

Obce by také podle nové úpravy nahrazovaly zpracované územní plány nikoli v pětileté lhůtě, ale devítileté lhůtě. "To povede k úsporám prostředků obcí, rovnoměrnějšímu rozložení projektových kapacit a umožní to bezkonfliktní čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 až 2013," uvedl ministr.

Malé obce s kanalizací získají tříletý odklad na čističky

Poslanci také propustili do závěrečného čtení novelu zákona o vodách, se kterou letos na jaře do Sněmovny přišli zástupci Zlínského kraje.

Navrhují, aby malé obce do 2000 obyvatel s kanalizací ale bez čističek získaly tříletý odklad na povinnost čistit odpadní vody. Návrh doporučily zamítnout tři výbory, nesouhlasí s ním i vláda. Náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík v pátek před poslanci opět poukázal na to, že výstavba čističek stojí spoustu peněz, které obce nemají.

Připomněl, že existuje metodický pokyn ministerstva životního prostředí, který umožňuje udělit výjimku obcím za podmínky, že mají alespoň zpracovanou projektovou dokumentaci. Chce však, aby toto doporučení mělo vhodnější formu, než jen publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí.