Pozemek o rozloze 21 000 čtverečních metrů je zatím ve správě Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Je na něm sad, škola ho nevyužívá ani nepředpokládá jeho využití v budoucnu. Bude převeden na České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze, jehož záměrem je vybudovat na něm pavilony sloužící převážně k ubytování studentů a laboratoře.

ČVUT má podle telčského starosty Romana Fabeše připravené studie a pracuje na projektové dokumentaci budoucího areálu, který by měl vzniknout během roku 2009.

V Telči působí kromě ČVUT také Masarykova univerzita Brno a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Záměr by měl vytvořit podmínky pro rozvoj jejich dalších činností ve městě.