SOS rovněž upozorňuje na to, že spotřebitel se v některých případech zavazuje uzavřít některé smlouvy, aniž by znal jejich obsah, tedy práva a povinnosti, které z nich vyplývají.

Pracovníci SOS postupovali při průzkumu tak, jako kdyby byli skutečnými zájemci o koupi bytu. Analyzovali smlouvy a způsob nabídky bytů u deseti pražských developerských společností.

Klienti se v případě zájmu také musejí rozhodovat velmi rychle. U některých developerů se mohou seznámit s návrhem smluv a případně jednat o svých připomínkách jen v krátkých časových lhůtách.

Sdružení také připomnělo, že u dlouhodobějších projektů může zvýšit cenu nárůst nižší sazby daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent od ledna 2008. Počítá s ní návrh reformy veřejných financí, kterou schválila Sněmovna. Normu ještě posoudí Senát a prezident.

Lidé prý při výběru a zakoupení bytu často podléhají euforii, představují si jak si budou nově pořízený byt nebo nemovitost zařizovat, a přitom nevěnují náležitou pozornost důkladnému pročtení smlouvy.