"Předpokládáme, že soukromí vlastníci bytů budou lepšími hospodáři a byty budou lépe spravovat. Další privatizaci bytového fondu započatou v devadesátých letech minulého století musí schválit zastupitelstvo, které o tom bude zřejmě jednat v červnu," podotkl starosta Josef Cogan (nezávislý).

Radní podkrkonošského města už udělali první krok směřující k rozdělení panelákových bloků na bytové jednotky. "Abychom mohli postupovat dál, musí na katastrálním úřadě namísto domů figurovat jednotlivé byty," vysvětlil Cogan.   

Přednost při uvažovaném prodeji obecních bytů mají mít jejich současní nájemníci, což určuje zákon. "Nelze vyloučit ani případné cenové zvýhodnění pro obyvatele privatizovaných bytů," dodal starosta.