Po dokončení hrubé stavby si pan František pozval inspektora Nemopas pro kontrolu výstavby. Ten zjistil, že se realizační firma rozhodla použít pro spojování pórobetonových tvárnic standardní polyuretanovou pěnu. Důvodem mohla být pozitivní snaha eliminovat tepelné ztráty ve spojích mezi jednotlivými bloky, ale spíše měla firma “negativní” snahu ulehčit si práci.

A výsledek? Standardní polyuretanový tmel pórobetonové tvárnice pořádně nespojil. Tvárnice byly vlastně jen “poskládány na sebe”. Takto postavené zdi a sloupy nebyly nosné a svými vlastnostmi neodpovídaly požadavkům na nosnou zeď.

Vadně postavené zdivo z pórobetonu. Nepřípustné mezery, nevhodná technologie

Vadně postavené zdivo z pórobetonu. Nepřípustné mezery, nevhodná technologie.

FOTO: Jiří Hlavín - Nemopas

Technologie lepení cihel speciálními lepidly na bázi polyuretanu se na trhu objevuje v posledních letech. Je ale určena pouze pro přesné keramické tvarovky (jejichž povrch je bezprašný a “kompaktnější”). A i u těchto výrobků lze používat pouze výrobcem doporučená a schválená lepidla. Výrobci pórobetonových tvárnic zatím jednoznačně připouštějí pouze zdění na celoplošně nanesenou zdicí maltu.

Pan František nyní řeší s dodavatelem stavby, co dál. Jediná rozumná cesta je bohužel ta, že se stávající zdivo rozebere a stěny se postaví znovu předepsanou technologií. A to nebude úplně levné a jednoduché, pro dodavatele stavby i pana Františka je to navíc dost nepříjemné.

Standardní polyuretanová pěna tvárnice z pórobetonu rozhodně neslepí

Standardní polyuretanová pěna tvárnice z pórobetonu rozhodně neslepí.

FOTO: Jiří Hlavín - Nemopas

Opět platí, co jsme psali v řadě minulých případů z této rubriky. Stavební firma, které pro vás staví, by měla dobře rozumět svému řemeslu a nepoužívat nevhodné technologie.

A také by si měl každý investor najít odborníka, který bude “kopat za investora” a měl by si nechat stavbu kontrolovat od fáze projektu až k dokončení.

 Jiří Hlavín, DiS. - inspektor nemovitostí pro Prahu a jih Čech, jiri.hlavin@nemopas.cz

Inzertní sdělení
 
Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.
Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".
Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.
Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.
Inspekce nemovitostí Nemopas provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).