Po prohlídce se paní Jana rozhodla dům koupit. Po koupi nemovitosti předpokládala, že provede pár menších úpravy a může se nastěhovat.

Aby věděla co a jak nejlépe opravit, kontaktovala expertní kancelář, kde pracují i inspektoři nemovitostí Nemopas.

Za sádrokartonovou předstěnou byly zjištěny významné trhliny v obvodovém zdivu domu.

Za sádrokartonovou předstěnou byly zjištěny významné trhliny v obvodovém zdivu domu. Tyto trhliny v obvodovém zdivu a tudíž v nosné konstrukci objektu prokazují, že u domu dochází či docházelo ke statickým defektům a může být narušena statika celého objektu.

Stropní trámy byly kryty sádrokartonovým obkladem. U jednoho trámu byla provedena sonda a bylo zjištěno, že trám je v místě sondy ztrouchnivělý.

Stropní trámy byly kryty sádrokartonovým obkladem. U jednoho trámu byla provedena sonda a bylo zjištěno, že je v místě sondy ztrouchnivělý. Vzhledem k okolnostem lze předpokládat, že ostatní části i další trámy mohou být napadeny ve stejném rozsahu, což je indikováno zjištěným viditelným průhybem. Jejich významné napadení dřevokaznými organismy je statickým rizikem pro celý objekt.

Inspektor se přijel na domek podívat a po průzkumu objektu byl zděšen. Dům byl v hrozném technickém stavu a řada poruch byla skryta či dokonce úmyslně maskována.

Obrazově uvádíme několik zásadních poruch a problémů. Inspektor Nemopas paní Janě vyčíslil orientační náklady na rekonstrukci domu. Ty činily zaokrouhleně přes jeden milión korun.

Na krovu domu byly zjištěny výrazně deformované části krovu. Do krovu byly provedeny zjevně neodborné zásahy.

Na krovu domu byly zjištěny výrazně deformované části. Byly zde provedeny zjevně neodborné zásahy.

Při prohlídce objektu dále nebyly nalezeny ztužující železobetonové věnce nebo jiná dostačující opatření na zajištění stability krovu. Vzhledem k tomu není zaručena statika krovu a tedy ani bezpečnost celá stavby.

Při prohlídce objektu nebyly nalezeny ztužující železobetonové věnce nebo jiná dostačující opatření na zajištění stability krovu. Vzhledem k tomu není zaručena statika krovu a tedy ani bezpečnost celé stavby.

Paní Jana si po návštěvě inspektora uvědomila, že udělala velkou chybu. Peníze, které za domek zaplatila, rozhodně neodpovídaly technickému stavu domu. Rozhodla se, že to tak nenechá a bude chtít odstoupit od kupní smlouvy.

A tak se nyní soudí, což není příjemné a rozhodně to je finančně a časově náročné. A možná soud nevyhraje, domek jí zůstane a ona bude muset investovat nemalé prostředky do jeho další rekonstrukce. Kdyby si bývala pozvala inspektora před koupí...

Podlahy jsou v celém rozsahu překryty novou plovoucí podlahou. V podlahách nebyla nalezena funkční hydroizolační vrstva chránící objekt před pronikáním vlhkosti (a popř. též radonu) z podloží.

Podlahy jsou v celém rozsahu překryty novou plovoucí. Nebyla zde nalezena funkční hydroizolační vrstva chránící objekt před pronikáním vlhkosti (a popř. též radonu) z podloží. Současně bylo zjištěno, že na původní podlahovou vrstvu byla položena pouze vrstva tepelné izolace z polystyrenu a následně nová plovoucí podlaha bez roznášecí desky. Pevnost polystyrenu je nedostatečná a bude docházek k deformaci podlahy.

Veranda objektu je provedena jako dřevostavba. Byla zjevně provedena svépomocí. Obvodový plášť verandy je tvořen jako dřevostavba s tepelnou izolací s minerálních vláken.

Veranda objektu je provedena jako dřevostavba. Byla zjevně postavena svépomocí. Obvodový plášť je tvořen tepelnou izolací z minerálních vláken. Nebylo doloženo stavební povolení ani kolaudační souhlas k této přístavbě. Nebyly doloženy ani dokumenty prokazující požární odolnost přístavby.

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
Nemopas.

Ilustrační foto

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů.
Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).