Někdy stačí vzít suchý hadr s kbelíkem a donekonečna vytírat, v horším případě máme poškozenou malbu, nábytek, podlahové krytiny, ale i veškeré elektrospotřebiče a rozvody. Je třeba zachovat chladnou hlavu a konat.

První krok: foťte škody

Pojišťovně nahlásíme škodu hned, co k ní dojde. S likvidátorem domluvíme přesný postup, určitě nás požádá, abychom mu dodali dokumenty, které si pojišťovna vyžádá - fotky, seznam poškozených věcí, nabývací doklady, vyjádření servisů k příčině škody a ceně opravy, položkové rozpočty oprav.

Celková doba likvidace pak závisí i na tom, jak rychle dodáme pojišťovně doklady. V případě rozsáhlých povodňových či záplavových škod se pojišťovny vždy snaží vyjít klientům vstříc, což výplatu pojistného plnění výrazně zkracuje.

Vysoušeče urychlí vysušení zdí a materiálů, zabrání vzniku plísně. V případě, že jsme pojištěni, pronájem vysoušeče platí příslušná pojišťovna.

Vysoušeče urychlí vysušení zdí a materiálů, zabrání vzniku plísně. V případě, že jsme pojištěni, pronájem vysoušeče platí příslušná pojišťovna.

FOTO: Allianz (2x)

My si tedy zapamatujme: důležité je na místě vše fotit (stačí mobilem), ať už jsme viníci, či nikoliv. Uděláme rovněž podrobný soupis poškozených nebo zničených předmětů.

Věci, které je nutné z hygienických důvodů zavčas zlikvidovat, tak nemusíme na místě ponechávat a čekat na likvidátora.

Druhý krok: vyhledejte viníka

Vyhledáme a zkontaktujeme osobu, která celou událost způsobila. Jestliže je viník pojištěný, vyplatí nám náhradu škody daná pojišťovna. Jestliže ne a my ano, vyplatí nám peníze naše pojišťovna a po viníkovi bude požadovat danou částku.

Když ani jeden účastník nemá pojistku, musí viník zajistit náhradu škod a uvést vše do původního stavu. Pokud to odmítá, obrátíme se na soud, kde podáme žalobu o náhradu škody.

Detektor JA-110F slouží pro indikaci zaplavení prostorů (sklep, koupelna). Tuto informaci přenáší do zabezpečovací ústředny alarmu. Díky tomu jsou majitelé na zaplavení upozornění zprávou na mobil.

Detektor JA-110F slouží pro indikaci zaplavení prostorů (sklep, koupelna). Tuto informaci přenáší do zabezpečovací ústředny alarmu. Díky tomu jsou majitelé na zaplavení upozorněni zprávou na mobil. Jestliže je alarm připojený na Bezpečnostní centrum, operátor zajistí potřebnou akci i bez naší přítomnosti.

FOTO: Jablotron

Komplikovat danou věc je vždy zbytečné. I když vytopení je nepříjemná záležitost, může se to stát každému. Vyplatí se vstřícný, pozitivní a aktivní přístup obou stran.

Pojistka zajistí dobré spaní

Nemít pojištěnou domácnost je nerozum, opravdu to není zbytečné vyhazování peněz. Nejen vodní živel, ale i zloději umí své a jsou stále sofistikovanější. Základní pojištění domácnosti se uzavírá na vybavení jako na celek, jestliže vlastníme velmi hodnotné věci, volíme nadstandardní pojištění (potřebný je znalecký odhad cen).

Nejvíce nás zajímá pojistná částka a výše pojistného. Pojistná částka se stanovuje podle hodnoty majetku, pojišťovny mají speciální formuláře, které nás k vhodnému nacenění navedou. Vyplatí se udělat fotodokumentaci domácnosti.

Pojištění proti vodnímu živlu je dobré uzavřít, i když nebydlíme bezprostředně u řeky. Atmosférické srážky a přívalové deště nejsou nic neobvyklého.

Pojištění proti vodnímu živlu je dobré uzavřít, i když nebydlíme bezprostředně u řeky. Atmosférické srážky a přívalové deště nejsou nic neobvyklého.

Nezapomeneme ani na pojištění proti vodnímu živlu, protože škody způsobené povodní nebo záplavou mohou zasáhnout opravdu každého z nás. Nejen ty, kteří mají dům u řeky. Záplavou je totiž i příval vody způsobený deštěm.

Odolná vodovodní hadička
Běžné vodovodní hadičky z pryže, nebo silikonu, které jsou opletené hliníkem, nebo nerezem, často prasknou. V době dovolené je to katastrofa, hrozí vytopení bytu. Vyplatí se proto zainvestovat do technologicky sofistikovanějšího výrobku - speciálně upravené nerezové trubky, která je z kvalitní nerezové oceli. Je zdravotně nezávadná, odolává tlakovým výkyvům až 16 barů, speciální povrchová úprava chrání ocel před agresivními čisticími prostředky a má neomezenou životnost.
 

FOTO: az-pokorny.cz

Minislovníček

Pojištění domácnosti: zahrnuje zejména pojištění movitého zařízení domu nebo bytu. Tedy veškerý nábytek, oblečení, nádobí, cennosti, sportovní potřeby apod.

Pojištění nemovitosti: je pojištěním domu nebo bytu a také vedlejších staveb, jako jsou stodola, garáž, zabudovaný bazén. Obě složky pojištění se však prolínají, z domácnosti lze do určitého limitu uhradit škodu na stavebních součástech nemovitosti a z nemovitosti lze uhradit stavební materiál, nářadí apod.

Nová cena: je cena, za kterou lze zničenou věc, respektive věc stejnou nebo srovnatelnou pořídit v daném čase a místě.

Časová cena: je cena, jakou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Konkrétně pojišťovna Allianz vychází vždy z nové ceny a přihlíží k míře opotřebení, znehodnocení, ale i případného zhodnocení věci, k němuž došlo např. modernizací, opravou.