Základem je vizuální kontrola, kterou zvládne téměř každý. Ovšem samotný pohyb po střeše už pro každého není. Po střeše se při kontrole pohybujeme výhradně po konstrukcích k tomu určených – jako jsou lávky, stoupací tašky atd. Ne každá střecha je pochozí.

Ke kontrole si vybereme teplý a suchý den, kdy na střeše nebude ani vlhkost, ani námraza. Kdo si netroufá, může se samozřejmě obrátit na profesionály. Je ovšem dobré začít s jejich oslovováním co nejdříve, na podzim budou mít napilno. Jednak dohánějí zakázky nakupené z léta a jednak je nepochybně čeká víc podobných kontrol.

Skládaná střešní krytina

„U střešních tašek kontrolujeme, zda nejsou prasklé nebo naštípnuté. Neopomeneme prohlédnout hřebenáče a ověřit, zda jsou dobře připevněné,“ radí ing. Ota Štork, projektant ze společnosti G Servis CZ.

V místech styku krytiny s oplechováním (okolí komínů, okapů, štítové lišty, střešní okna) kontrolujeme, v jakém stavu je tmel. Neměl by být popraskaný ani jinak poškozený.

Před zimou obvykle stačí vizuální kontrola střechy, zaměříme se především na úžlabí a hřebenáče.

Před zimou obvykle stačí vizuální kontrola střechy, zaměříme se především na úžlabí a hřebenáče.

FOTO: Tondach

Pokud narazíme na poškozenou tašku, vždy dbáme na to, abychom ze střechy odstranili všechny její části. Na valbových střechách důkladně prohlédneme stav úžlabí a nároží. V úžlabí mohou být vypadlé řezané části tašek či těsnění, na starších domech může být vypadlá i malta.

„U nároží starších střech, které byly pokládány do malty, je vhodné zkontrolovat, zda nechybí hřebenáč,“ říká Roman Grebeníček, expert v oblasti střech.

„Novým střechám pokládaným tzv. na sucho tato rizika nehrozí.“

Dobře navržená a postavená střecha vydrží bez opravných zásahů po desetiletí. Jedním z předpokladů úspěcjů je vhodně zvolený sklon.

Dobře navržená a postavená střecha vydrží bez opravných zásahů po desetiletí. Jedním z předpokladů úspěchu je vhodně zvolený sklon.

FOTO: Bramac

Plechové střechy

„Také plechové střechy, plechové střešní tašky, šindele nebo šablony nevyžadují tolik pozornosti, obvykle si vystačíme jen s vizuální kontrolou. I v tomto případě se zaměříme hlavně na úžlabí a obecně pak všechny spoje různě nakloněných ploch,“ ujišťuje Lucia Vavrová z firmy Prefa Aluminiumprodukte. V případě hliníkových falcových střech pak odpadá i riziko koroze.

U hliníkových střech odpadá starost o to, zda někde korodují.

U hliníkových střech odpadá starost o to, zda někde korodují.

FOTO: Prefa Aluminiumprodukte (2x)

Naopak, s příliš pečlivou kontrolou můžeme u některých plechových střech i narazit. Pokud se majitel nemovitosti rozhodne pro důkladnou revizi šroubů a jejich případné dotažení a vydá se na pochůzku po své plechové střeše, riskuje deformaci krytiny.

Pozor na okapy

Bedlivé vizuální kontrole samozřejmě podrobíme také celý okapový systém. U korodujících materiálů se zaměříme především na stopy po rzi a sledujeme, zda někde nejsou prasklé spoje. Obecně si všímáme, zda okapy bez problémů odvádějí vodu od stavby.

Tip! Životnost pozinkovaných žlabů můžeme prodloužit nanesením dvou vrstev asfaltového nátěru. Samozřejmě za sucha.

To nejmenší, co pro věc můžeme udělat, je okapy před zimou pořádně vyčistit, aby nebyly zanesené. V zanesených okapech totiž zůstává zbytečně dlouho voda z tajícího sněhu, má čas v nich zamrzat a žlaby se pak přetěžují a deformují.

Elegantním řešením, jak zabránit ucpávání odtokové roury je instalovat na její vršek lapač listí.

Elegantním řešením, jak zabránit ucpávání odtokové roury je instalovat na její vršek lapač listí.

Nečistoty uvnitř okapů raději odstraňujeme pouze ručně, použijeme jen ochranné rukavice. U korodujících materiálů totiž hrozí riziko, že bychom je se zahradní lopatkou či jiným nářadím nechtěně poškrábali a tím si zbytečně zadělali na problém. Při práci postupujeme směrem od výtokového otvoru, aby nám do něj odstraňované nečistoty nepadaly.

Neopomeneme zkontrolovat odtokovou rouru. Je-li zanesená, zkusíme ji pročistit proudem vody anebo perem na čištění odpadů.

Sundávat, nebo nesundávat žlaby na zimu?
To velmi záleží na tom, zda je odvodnění dané střechy správně navrženo a zrealizováno. Pokud ano, tak sundávat žlaby nemusíme. To se ale většinou týká jen novostaveb. U starších nebo rekonstruovaných objektů mohou nastat problémy kvůli nedokonale zateplenému podkroví. Odtávající sníh a především led se pak ze střechy sunou ohromnou silou, vytváří bariéry a žlaby a háky pak snadno poničí. V takovém případě samozřejmě žlaby raději sundáme, než abychom každé jaro sčítali škody.
 
 Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: