Kontrola nemusí zajímat ty, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii. Nevztahuje se ani na nepoužívané komíny, ty však musí být zakryté proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Kontrola je nutná

Kontrola komínu se týká všech spalinových cest, tedy spotřebičů, kouřovodů a komínů produkujících spaliny. To platí bez ohledu na typ spalovaného paliva nebo na to, zda se spaliny vypouštějí komínem či kouřovodem na fasádu.

Kontrole se nevyhnou majitelé nemovitostí s kamny, krbovou vložkou, plynovým kotlem. Majitel rekreačního objektu musí čistit komín alespoň dvakrát do roka, vlastník rodinného domu minimálně třikrát. Topíme-li pevnými palivy a máme spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, můžeme se do čištění s vhodným vybavením pustit sami.

Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty může vydat pouze odborně způsobilá osoba nebo firma s živnostenským oprávněním kominík.

Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty může vydat pouze odborně způsobilá osoba nebo firma s živnostenským oprávněním kominík.

FOTO: Kominík David

Zpráva o kontrole je důležitý doklad

Pro provedení kontroly je nutné zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty. Kominík musí zkontrolovat vše – od spotřebiče až po ústí komína. Také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek.

Výsledkem každoroční kontroly komína musí být zpráva o kontrole. Obsahuje mimo jiné jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, nedostatky zjištěné a odstraněné na místě a nedostatky, jejichž odstranění bylo třeba odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné spalinové cesty.

Ztratíme-li doklad o kontrole nebo při požáru shoří, je možné ho vyhledat u kominíka, který má povinnost archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese odpovědnost za škody on.

Zpráva o kontrole platí pouze jeden rok ode dne, kdy kontrola proběhla.

Běžná cena za kontrolu a čištění celé spalinové cesty začíná zhruba na 600 Kč. Liší se přitom podle regionu a záleží také na pracnosti. Kontrola i s čištěním trvá kolem 45 až 60 minut. Někdy však trvá i několik hodin, než se povede spalinovou cestu pořádně vyčistit nebo určit příčinu případné závady.

Co dělat, když hoří v komínu

Voláme tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehasíme vodou! Komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Plameny do příjezdu hasičů můžeme zkrotit vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Nikdy však nejednáme riskantně!

Nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech vzrůstá při zahájení topné sezony.

Nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech vzrůstá při zahájení topné sezóny.

FOTO: HZS MSK, ÚO BRUNTÁL

Zanedbaný komín může zabíjet

Komu se zdá nařízení povinné roční kontroly komínů zbytečné, měl by vědět, že při užívání zanedbaného komínu hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru. O riziku požáru ani nemluvě.

Kontrola komínů se týká i majitelů rekreačních objektů.

Kontrola komínů se týká i majitelů rekreačních objektů.

FOTO: Schiedel

Odborník vysvětluje: Ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel

V čem se liší kontrola komína a spalinových cest od revize?

Kontrola se provádí pravidelně každý rok. Jejím cílem je zkontrolovat celou spalinovou cestu, kompletně vše prohlédnout, opravit drobné závady, upozornit na ty podstatnější a navrhnout jejich řešení. Oproti tomu je revize jednorázová záležitost, kterou řešíme, když jsou komín a celá spalinová cesta uvedeny do provozu. Doklad o provedení revize je podmínkou při kolaudaci domu. Revizní zpráva říká, že spalinová cesta je schopná bezpečného užívání. Bez ní se komín se spotřebičem nesmějí používat.

Kdo může vydat doklady o kontrole a revizi?

Zprávu může vydat pouze odborně způsobilá osoba nebo firma s živnostenským oprávněním kominík. Revizní zprávu může vystavit výhradně jen revizní technik spalinových cest, případně revizní technik komínů atd. Seznam těchto osob je k dispozici na stránkách Společenstva kominíků České republiky.

Proč je dobré si dokumenty ke komínu pečlivě schovat?

Je to dobré pro okamžik, kdy se na spalinové cestě něco zásadního mění, např. vyměňujeme spotřebič, provádíme na komínu či spalinové cestě stavební a jiné úpravy. Zprávu o kontrole oceníme v případě, kdy dojde k požáru. Při jeho vyšetřování bude pojišťovna vycházet z informací, které zjistili hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče o komín, tedy ignorování kontroly, vyplatí pojišťovna buď méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také nic. Navíc se vystavujeme pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé, to znamená, že k ní nedošlo do 12 měsíců od kontroly předchozí.