Jedním z předpokladů spokojeného života v domě je správná tepelná pohoda v každém ročním období. Jak toho dosáhneme? Kromě zavedení výkonného topného systému zejména instalací kvalitní tepelné a protihlukové izolace.

Zateplením domu zajistíme dodatečnou tepelnou ochranu stavebních konstrukcí a tím ušetříme náklady za vytápění. Investice do tepelné izolace se nám později mnohonásobně vrátí, což je dnes důležité i s ohledem na stoupající ceny energií. Právě náklady na vytápění tvoří významnou složku rodinných rozpočtů. A konečně – odizolovaný dům nás ochrání i před nežádoucím hlukem.

K nejvíce namáhaným konstrukcím domu patří podlahy, jejichž životnost je omezená. Zateplovat je lze certifikovaným systémem lehké plovoucí podlahy Akufloor® – společností Rockwool a Kronospan. Rockwool

K nejvíce namáhaným konstrukcím domu patří podlahy, jejichž životnost je omezená. Zateplovat je lze certifikovaným systémem lehké plovoucí podlahy Akufloor® – společností Rockwool a Kronospan. Rockwool

FOTO: Archiv firmy

Bez tepelných mostů a vlhkosti

  • Zateplením domu navíc vyloučíme tepelné mosty a minimalizujeme problémy s vlhkostí v konstrukci. Právě nežádoucí vlhkost v konstrukci domu má nedozírné následky. Ať už je to výskyt plísní a hub, které omezují obyvatelnost místností a v konečném součtu mají přímý vliv také na naše zdraví.
  • Tepelné izolace přímo prodlužují životnost zdravých konstrukcí.
  • Zateplením domu se navíc snižují emise CO2 více než o polovinu.
Správné a dostatečné zateplení zajišťuje nejen správnou funkci střešního okna i celého stavebního otvoru, ale ovlivňuje také jeho tepelně izolační vlastnosti. Rockwool

Správné a dostatečné zateplení zajišťuje nejen správnou funkci střešního okna i celého stavebního otvoru, ale ovlivňuje také jeho tepelně izolační vlastnosti. Rockwool

FOTO: Archiv firmy

Materiály na zateplování

Pěnový expandovaný polystyren (EPS) – osvědčená izolační hmota, která se dá lehce zpracovat, má výborné tepelně izolační vlastnosti a je cenově dostupná. Je ideální pro lehké výplně, izolace, střešní a stěnové konstrukce i pro dodatečné zateplení starších budov a zlepšení jejich ekologického chování. Je oblíben zejména pro nízkou tepelnou vodivost, minimální absorpci vody, nízkou hmotnost, mechanickou odolnost a snadnou manipulaci.

EPS 100 Z je pěnový polystyren vhodný zejména pro izolaci podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku. Cena 2 200 Kč/m3 bez DPH. Bachl

EPS 100 Z je pěnový polystyren vhodný zejména pro izolaci podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku. Cena 2 200 Kč/m3 bez DPH. Bachl

FOTO: Archiv firmy

Extrudovaný polystyren – ekologický tepelně izolační materiál ve formě tuhých desek s homogenní strukturou, s vysokou odolností v tlaku, minimální nasákavostí, rozměrovou stabilitou, odolností proti stárnutí a působení mikroorganismů i kyselinám, nízkou objemovou hmotností, dobrou přilnavostí k betonu, omítce a tmelům, odolností proti vodě a vlhkosti. S deskami extrudovaného polystyrenu lze nyní umístit tepelnou izolaci na vnější stranu, což zcela mění fyzikální procesy v konstrukcích (např. kondenzační jevy, teplotní a objemové změny, procesy stárnutí materiálů apod). Desky se běžně používají pro obklady suterénních stěn a podlah, pro izolaci ploch s vysokým zatížením.

Výhody polystyrenu
tepelné izolační vlastnosti
zvukové izolační vlastnosti
minimální nasákavost
pevnost a trvanlivost
nízká hmotnost a snadná manipulace
ekologická nezávadnost
snadná úprava
bezpečnost
cenová dostupnost

Minerální vlna z přírodních surovin (čedič, kámen) se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi. Chrání před teplem i chladem, tlumí hluk a poskytuje optimální požární ochranu. Výrobky mají výhodný poměr ceny a užitných vlastností, přičemž mají trvale vysokou kvalitu, jsou zdravotně nezávadné, nezatěžují životní prostředí. Ve stavebních konstrukcích snižují spotřebu energie na vytápění a tím i množství škodlivých emisí v ovzduší, čímž výrazně přispívají k ochraně životního prostředí a zdraví.

Výhody minerálních izolací
paropropustnost
vodoodpudivost
tvarová a objemová stálost
zdravotní nezávadnost 
Desky Multimax 30 jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu, nebo mechanicky kotvené do vícevrstvého zdiva. Pro své parametry jsou desky vhodné i pro izolaci šikmých střech a stropů. Isover

Desky Multimax 30 jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu, nebo mechanicky kotvené do vícevrstvého zdiva. Pro své parametry jsou desky vhodné i pro izolaci šikmých střech a stropů. Isover

FOTO: Archiv firmy

Skelná vata je minerální vlna, jejíž součástí jsou roztavená skleněná vlákna. Je vhodná jako tepelná izolace, neboť tlumí hluk a tepelně izoluje, chrání proti ohni, je vodoodpudivá, paropropustná a zdravotně nezávadná. Jako nehořlavý materiál je neocenitelná pro požární odolnost objektu. Navíc dokonale chrání proti chladu v zimě a proti horku v létě, je objemově stálá, nepodléhá působení plísní, hmyzu a drobných hlodavců, je snadno tvarovatelná a lze ji jednoduše dělit. Odolává vlhkosti a podle nároků na pevnost může mít různou hustotu. Skelnou vatou lze zateplit objekt uvnitř i zvenčí od sklepa až po půdu.

Heraklitové desky jsou nejstarším tepelně izolačním materiálem. Ani dnes neztrácejí na významu. Používají se hlavně dvouvrstvé a třívrstvé izolační desky v kombinaci s polystyrenem nebo s minerálním vláknem. Mají dobrou tepelnou a zvukovou izolaci i zvýšenou požární odolnost.

Hlučné prostředí nám nesvědčí

Není pochyb o tom, že se pohybujeme v nezdravě hlučném prostředí od rána do večera, hlavně v městské zástavbě a v okolí dálnic a silnic, i když hluk ke svému životu nepotřebujeme. Právě izolační materiály nás proti jeho nežádoucím účinkům ochrání. Mají schopnost zamezit i rušivým zvukům z vedlejších místností, omezí i hluk zvenčí. Výběrem správných materiálů dosáhneme trvalého zlepšení akustických parametrů jednotlivých konstrukcí. Jejich minimální hodnoty předepisuje norma. Aby se izolační materiály neminuly účinkem, je nutné dodržet způsob jejich zabudování do systémové konstrukce.

  • V případě, že jde o dodatečné zateplení domu, a tedy nesystémovou konstrukci, poradíme se s projektantem.
  • Moderní izolace mají optimální hmotnost, a proto jsou vhodné do lehkých příček, které tlumí hluk, hodí se i do skladby plovoucích podlah kvůli nízkým hodnotám dynamické tuhosti.
  • Výborné pohltivé schopnosti izolantů oceníme při instalaci podhledů či stavbě stěn.
Fasádní desky EPS zaručují snadnou manipulaci a instalaci, díky které materiál garantuje perfektní povrchovou úpravu a přizpůsobení. Jeho nízká hmotnost současně usnadňuje dopravu materiálu na místo a umožňuje ekonomickou instalaci. Isover

Fasádní desky EPS zaručují snadnou manipulaci a instalaci, díky které materiál garantuje perfektní povrchovou úpravu a přizpůsobení. Jeho nízká hmotnost současně usnadňuje dopravu materiálu na místo a umožňuje ekonomickou instalaci. Isover

FOTO: Archiv firem

Střecha, stěny a podlahy

Výsostně důležitá je tepelná izolace střechy, která nás ochrání před zimou i horkem, stěny a podlahy nevyjímaje. Kvalitní tepelná ochrana odpovídá tloušťce stěn od 320 do 380 mm, vždy záleží na druhu použitého materiálu. Rozhodnutí o správné tloušťce izolace určuje náklady na vytápění pro příští léta, proto se o způsobu a typu zateplovacích materiálů neobejdeme bez konzultace se specialistou.

  • Zateplení střešní konstrukce je základ. V tomto případě se tepelná izolace osazuje nejčastěji do prostoru mezi krokve. Podmínkou pro dobrou funkci střechy je parotěsné a tím i vzduchotěsné uzavření konstrukce ze strany interiéru. Záleží na dokonalém provedení všech detailů. V současné době se využívá i druhý způsob zateplení střechy nad krokvemi, který se skládá z několika vrstev. Tento postup vylučuje tepelné mosty, které dost často vznikají při klasickém zateplení střechy právě díky krokvím.
  • Hlavním úkolem příček je vytvořit optické rozdělení prostoru, proto u nich není tepelně izolační funkce tak důležitá. Při jejich instalaci se spíš zaměříme na jejich zvukově izolační schopnosti. Vhodnější je použít dvojité konstrukce (např. sádrokartonové příčky) vyplněné izolantem než příčky z cihel.
  • Podlahy, podobně jako jiné části domu, hrají při vytváření komfortního bydlení důležitou roli. Abychom se vyhnuli tepelným ztrátám, musíme samozřejmě tyto konstrukce plošně izolovat. Nesmíme zapomínat na místa, kde se napojuje svislá stěna na základovou konstrukci, protože právě to bývá častou slabinou staveb a místem tepelných mostů, kde se následně tvoří rohové plísně. Z toho důvodu se tzv. kročejová izolace vkládá pod nášlapnou vrstvu (desku) podlahy tak, aby ji oddělovala od spodních vrstev a zároveň dilatačním páskem i od navazujících stěn. Pak se kročejový hluk nepřenáší přes propojení tuhých materiálů konstrukce či přes pevné propojení konstrukcí stěny a podlahy.
Většina starších objektů neodpovídá současným normám. Na zateplení domu se osvědčila kamenná vlna Frontrock Max E. Rockwool

Většina starších objektů neodpovídá současným normám. Na zateplení domu se osvědčila kamenná vlna Frontrock Max E. Rockwool

FOTO: Archiv firem

Hladina akustického tlaku
0 – 10 dB Práh slyšitelnostiŽádné rušení
20 – 40 dB Les, ložnice, knihovnaSlabé rušení
40 – 80 dBZábava, kancelářSilné obtěžování
90 – 110 db Silniční provoz, hudbaPorucha sluchu při dlouhodobém působení hluku
120 – 140 dBStart tryskových letadel Porucha sluchu i při krátkodobém působení hluku
Izolační desky EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Isover

Izolační desky EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Isover

FOTO: Archiv firmy