Signálů, že s komínem není něco v pořádku a že je oprava nezbytná, nebo alespoň potřebuje zkontrolovat odborníkem, je několik:

  • Netěsnosti - mají podobu různých trhlin či prasklin na povrchu komína, a to buď uvnitř domu, nebo nad střechou.

  • Kouř - nesmí být během topení cítit po domě.

  • Vlhké skvrny - znamenají, že je komín netěsný, nebo že do něj zatéká, eventuálně mohou být způsobené kondenzací spalin při topení.

  • Konstrukční nedostatky - komín musí být v dostatečné (bezpečné) vzdálenosti od všech dřevěných konstrukcí v domě. V opačném případě hrozí riziko vzniku požáru. Na konstrukční nedostatky musíme přijít včas, než dojde ke katastrofě.

Při podezření, že je komín špatný, oslovíme odborníka, buď kominíka, nebo rovnou firmu specializující se na opravu komínů, a necháme je posoudit situaci. Ti pak navrhnou způsob sanace (opravy) komína.

Vyvložkování

Nejpravděpodobnější způsob opravy komína v chalupě, který nám odborníci doporučí, je jeho vyvložkování. Tím se zvýší jeho bezpečnost, odolnost při vyhoření sazí (saze, které se v komíně usazují, mohou navzdory jeho pravidelnému čištění vzplanout, bezpečný komín ale neumožní rozšíření ohně na objekt) a odolnost vůči vlhkosti.

V případě chalupy volíme nejspíše mezi keramickou a kovovou vložkou. Keramická vložka má delší životnost, kovová na druhé straně jednodušší montáž. Společně s odborníkem se proto poradíme o lepší variantě pro náš konkrétní případ.

FOTO: archiv firmy Schiedel

Důležitým bodem je volba správného průměru vložky. Průměr komína musí odpovídat spotřebiči, který je k němu připojen. V našem případě pak musí tedy průměr vložky odpovídat potřebám spotřebiče. Jestliže to umožňuje technický stav, lze vnitřek komína na potřebnou velikost vyfrézovat.

DOBRÁ ZPRÁVA:
Komín lze vložkovat shora, tedy ze střechy (je-li k němu dostatečný přístup), takže není třeba se obávat bourání uvnitř domu.

Částečné poškození

V některých případech bývá půdní nebo nadstřešní část komína natolik poškozená, že by vložkování neustála. V tom případě se vyvložkuje spodní část komína uvnitř domu. Poškozená část se zbourá a postaví znovu. Budeme buď dostavovat tradičně, tj. vyzdíme kvalitními cihlami, anebo použijeme novou technologii na principu komínových tvárnic, které se skládají na sebe.

Ať se již rozhodneme pro jakoukoli variantu dostavění komína, vždy nakonec novou část také vyvložkujeme. To proto, že vnitřní průměr komína musí zůstat všude stejný.

Když je celý komín špatný

Může se stát, že odborník usoudí, že komín je v natolik špatném stavu, že se jeho oprava nevyplatí. Pak je třeba jej zbourat a postavit celý znovu.

S ohledem na bezpečnost, rychlost výstavby a rozměry celého díla, ale i kvůli zásahům do stavebních konstrukcí objektu, odborníci doporučují zvolit systémové řešení: to znamená komín, který se staví stavebnicovým způsobem. U takového komínu výrobce dodá všechny potřebné komponenty, díky čemuž pak může ručit za kvalitu a bezpečnost komína.

Máme-li pochybnosti o tom, zda je zbourání celého komína doopravdy nezbytné, máme právo obrátit se na jinou firmu, a tu požádat o nový posudek. Jinou možností je (pokud jsme tak neučinili už před oslovením původní firmy) snažit se pídit po referencích na ni.

FOTO: archiv firmy Schiedel

Výběr firmy

Při výběru firmy, která nám zajistí nový komín, tedy systémové řešení komínu, můžeme postupovat různými způsoby.

Buď se poradíme se sousedy, kteří si komín nechávali stavět, anebo zapátráme na internetu. Jednou z nejjednodušších cest je oslovit přímo výrobce, vysvětlit mu situaci a požádat o radu.

Výrobce pak navrhne nejen nejlepší řešení pro náš konkrétní případ, ale může také doporučit i montážní firmu z našeho okolí.

Nikde není psáno, že nám komín musí stavět odborník. Chataři a chalupáři, kteří jsou zvyklí si se vším poradit sami, si celý systém mohou postavit vlastnoručně. Výrobce jim dodá nejen vše potřebné, ale samozřejmě i podrobný montážní návod.