Pětadvacetiletá studentka si vybrala jako námět svého obrazu výjev z kancelářského života, který chápe jako prostor pro setkávání lidí. Plátno v dřevěném rámu pokryje celou stěnu naproti vstupní recepci. Záměrem autorky bylo, aby stěna působila jako okno do jiného prostředí, aby vytvořila iluzi prostoru a krajiny za okny budovy, "virtuální" prostředí konfrontované s realitou.

Abstraktní pojetí zvolili další dva ocenění účastníci soutěže. Velmi zajímavý byl především návrh Petry Jackmannové - její jednoduchý sádrový reliéf připomíná záhyb měkké látky.

Její kolega Radim Langer navrhl zas pohled do rostlinného labyrintu. Za svá díla dostanou od pořadatele soutěže developerské společnosti Skanska Property finanční odměnu.