Replika téměř 14 metrů vysokého sloupu, strženého v listopadu 1918, je dávno hotova, stejně jako dvoumetrová socha Panny Marie. Společnost pro obnovu sloupu loni od měst dostala všech 24 základních kamenů.

„Pokud bude vůle, a město Praha tento dar Společnosti pro obnovu mariánského sloupu přijme, bude nám trvat minimálně měsíc kamenické práce, abychom na místě jednotlivé bloky kamene sesadili, vztyčili sloup a na jeho vrchol osadili sochu Panny Marie,“ uvedl v lednu sochař Petr Váňa, který léta pracuje na replice zřejmě první barokní sochy u nás.

Vysvětil ji za přítomnosti císaře Ferdinanda III. v roce 1652 kardinál z Harrachu, pražský arcibiskup, křížovník s červenou hvězdou, který po Bílé hoře vedl v Čechách rekatolizaci.

Mariánský sloup v roce 1900. Pozlacená Panna Maria stála od roku 1652 na přemoženém drakovi.

Mariánský sloup v roce 1900. Pozlacená Panna Maria stála od roku 1652 na přemoženém drakovi.

FOTO: Jindřich Eckert

„V den, kdy mariánský sloup bude odhalen, a já věřím, že bude odhalen, převede společnost veškerá vlastnická práva na město,“ řekl Právu Wolf. Podle něho jdou veškeré náklady za společností. Obnova sloupu má územní rozhodnutí, ne však stavební povolení.

Stavebnímu úřadu Prahy 1 je třeba doložit, co obsahuje podzemí, prostor pod někdejším sloupem. „Nemůžeme předjímat, co tam archeologové najdou nebo nenajdou. Když to dopadne dobře a nebude nic nalezeno, měla by Praha 1 vydat stavební povolení,“ uvedl Wolf. Následovat má samotné znovuvztyčení. „Rádi bychom to zrealizovali příští rok,“ řekl radní.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) Právu řekl, že radní městské části své stanovisko, které jim přísluší jako účastníku stavebního řízení, zatím neprobírali. „Mám na to osobní názor. Myslím si, že mariánský sloup společnost částečně rozděluje. A měli bychom hledat takové věci, které společnost spojují, nikoli rozdělují,“ uvedl Lomecký, skeptický k obnově sloupu.

Z nápisu „Zde stál a bude stát mariánský sloup“ na jeho někdejším místě kdosi odstranil slova „bude stát“.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Wolf, stejně jako jeho předchůdce Václav Novotný (TOP 09), je kvůli snaze obnovit mariánský sloup pravidelným terčem interpelací evangelického faráře v důchodu a signatáře Charty 77 Jana Zeno Duse.

Dus vždy pražské politiky upozorní na souvislost vztyčení sloupu na Staroměstském náměstí s popravou 27 českých pánů v červnu 1621 na témže místě. Farář předpokládá, že zastupitelé ještě budou o obnově sloupu rozhodovat. Wolf si to nemyslí. „Myslím, že to už rozhodl magistrát před námi. Budeme se akorát řídit usneseními, která vydala rada minulá,“ reagoval radní.

Dus však opakuje, že Praha má povinnost zeptat se „odborných historiků, jestli mám pravdu nebo jestli klamu, když říkám, že ten pomník byl postaven k hanebnému účelu, aby oslavoval tu barbarskou popravu“.

Wolf však tvrdí, že důvod vztyčení mariánského sloupu byl jiný. Vedle sochy Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty), byla na podstavci sloupu i ikona Panny Marie Rýnské či Rýnecké. Její obraz při obléhání Prahy protestantskými Švédy v roce 1648 visel na domě na Staroměstském náměstí č.p. 20. Podle Wolfa Panna Maria Rýnská „stála v čele pražských vojsk, která bojovala za třicetileté války a v podstatě pomohla tato ikona Pražanům před tím, aby Praha byla dobyta Švédy“.

Podobně jako vrcholová socha drtila přes 250 let přemoženého draka, na podstavci sloupu figury andělů přemáhaly další ďábly: lev znázorňoval válku, bazilišek mor, drak hlad, drak a had herezi, tedy zjevně vše nekatolické.