V prvním patře vznikne byt pro kazatele sboru. Jak dlouho práce potrvají, záleží na tom, kdy se Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické podaří sehnat peníze.

„Potom se pustíme do rekonstrukce sálu,“ přiblížila Právu kazatelka Eva Šormová, která věří, že příští rok bude kaple plně fungovat. Na rekonstrukci se podílí známý architekt David Vávra, člen legendárního divadla Sklep.

Chátrající Milíčova kaple, pojmenovaná podle českého kazatele ze 14. století Jana Milíče z Kroměříže, vyrostla na pozemku v roce 1950. V provozu zůstala do začátku 80. let minulého století, pak byla kvůli špatnému stavu a malému počtu věřících uzavřena. Uvažovalo se o demolici, na pozemku měla vyrůst kolej pro studenty evangelické fakulty. Z projektu sešlo kvůli nedostatku peněz, Ochranovský sbor ji koupil loni. Zatím zůstává zavřená, branku jistí zámek. Ve vitríně visí informace o budoucnosti modlitebny a program, jaký sbor aktuálně nabízí.

Současný majitel plánuje vybudovat komunitní a pastorační centrum. „Nechceme ji využívat jen pro sebe. Rádi bychom tam vytvořili komunitní centrum pro Malešické, které v této části Prahy 10 není. Mohlo by tam vzniknout třeba mateřské centrum, vlastníme varhany, takže by tam mohly být koncerty, přednášky, divadelní představení, sál můžeme nabídnout místním občanským iniciativám,“ vypočetla Šormová možnosti budoucího využití.

Sbor čítá přibližně třicet členů všech věkových kategorií. „Sbor je místo, kde se spoluvytváří určité klima, vznikají hodnoty, které lidi drží pohromadě i v běžném životě, jenž je uspěchaný, nikdo na nic nemá čas. Křesťanství je o vztazích, o rodině, když se to vezme, sbor je jedno z mála míst, kde se prolínají generace. V neděli se sejdou a učí se spolu žít, což ve společnosti vůbec nevidíte,“ vypráví kazatelka.